Bezpłatne oprogramowanie, które umożliwia łatwe zarządzanie zdjęciami i filmami wideo na komputerze, a także ich edytowanie.

Program PlayMemories Home umożliwia zarządzanie zdjęciami i filmami wideo, a także ich edytowanie przy użyciu komputera.
Można nie tylko porządkować zdjęcia i filmy wideo,
ale także przesłać dowolną ilość zdjęć za pośrednictwem serwisu w chmurze.
Obejrzyj zdjęcia z komputera w aplikacji PlayMemories Home!

Bezpłatne
Instalowanie aplikacji PlayMemories Home

Pobierz tutaj wersję Mac

PlayMemories Home Frequently Asked Questions here

Co nowego?

Możesz przesłać dowolną liczbę zdjęć za pośrednictwem serwisu w chmurze.

Możesz przesłać dowolną liczbę zdjęć do serwisu PlayMemories Online, który umożliwia przechowywanie zdjęć i filmów wideo w chmurze.

* Rozmiar (długość) zdjęć automatycznie przesyłanych przy użyciu funkcji „Pełna synchronizacja” będzie zmieniany na 1920 pikseli. * Miejsce na przesyłane ręcznie zdjęcia lub filmy wideo jest ograniczone do 5 GB.

Jak importować i przesyłać zdjęcia
Zarejestruj się tutaj w serwisie PlayMemories Online

Wyszukaj z łatwością zdjęcia i
filmy wideo w widoku kalendarza

Możesz klasyfikować przesłane zdjęcia i filmy wideo według daty utworzenia, a następnie uporządkować je w kalendarzu. Zdjęcia można wyświetlać roku, miesiąca i dnia.

Jak wyszukiwać i ponownie odtwarzać
[Import/eksport]

Wygoda w przypadku zapisywania i dystrybucji danych

Można nie tylko importować/eksportować zdjęcia i filmy wideo,
ale także utworzyć dysk i drukować je.

[Edytuj/Zdjęcie]

Zapewnione podstawowe funkcje edycji

Możesz użyć funkcji korekcji czerwonych oczu na zdjęciach, przycinania i łączenia filmów wideo,
a także tworzenia ujęć z filmów.

[Widok]

Różne opcje widoku

Udostępniono wiele funkcji widoku, jak np. pokaz slajdów ze zdjęć
oraz widok mapy, który umożliwia ustawienie zdjęć/filmów wideo na mapie.

[Edytuj/Film wideo]

Łatwe tworzenie filmu wideo z widokiem multi

Można utworzyć film wideo z widokiem multi,
składając obrazy z do 4 filmów kamer na jednym ekranie.

Instalowanie aplikacji PlayMemories Home

Pobierz tutaj wersję Mac

※ Zależnie od kraju lub regionu funkcja może nie być dostępna.

OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE

  • Windows Vista® z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
  • Windows® 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
  • Windows® 8.1
  • Windows® 10

Windows i logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.

*Na komputerze musi być fabrycznie preinstalowany jeden z wymienionych powyżej systemów operacyjnych.

Firma Sony nie gwarantuje poprawnego działania na komputerach, których system operacyjny został zaktualizowany do wyżej wymienionych wersji oraz na komputerach z wieloma systemami operacyjnymi.

Instalowanie aplikacji PlayMemories Home

Pobierz tutaj wersję Mac