FAQ

Sposób użycia/Dane techniczne

Czy to oprogramowanie jest obsługiwane przez 32-bitowe systemy operacyjne?

Nie, nie jest.

W jaki sposób mam skonfigurować ustawienia, aby zarejestrować i korzystać z programów zewnętrznych?

 • W przypadku programu Adobe Bridge lub Photoshop
  1. Zarejestruj Adobe Bridge lub Adobe Photoshop w programie Imaging Edge.
  2. Uruchom aplikację Imaging Edge (Remote), wybierz [Plik] - [Ustawienia] i usuń zaznaczenie opcji [Wyświetl podgląd w programie Viewer].
 • W przypadku programu Capture One 10
  1. Uruchom aplikację Imaging Edge (Remote), wybierz [Plik] - [Ustawienia] i usuń zaznaczenie opcji [Wyświetl podgląd w programie Viewer].
  2. Uruchom program Capture One, a następnie wybierz [Aparat] - [Folder Hot włączony].
  3. W pozycji [Zapisz w] w aplikacji Imaging Edge, wybierz ten sam folder ustawiony w pozycji [Select Hot Folder...] w programie Capture One.
 • W przypadku programu Adobe Photoshop Lightroom Classic CC
  1. Uruchom aplikację Imaging Edge (Remote), wybierz [Plik] - [Ustawienia] i usuń zaznaczenie opcji [Wyświetl podgląd w programie Viewer].
  2. Uruchom program Photoshop Lightroom Classic CC, a następnie wybierz [File] - [Auto Import] - [Enable Auto Import].
  3. W pozycji [Zapisz w] w aplikacji Imaging Edge, wybierz ten sam folder ustawiony w pozycji [Auto Import Settings] w programie Lightroom.

Powyższe informacje są zgodne ze stanem na koniec października 2017 r. Najnowsze specyfikacje dotyczące każdego programu można znaleźć w witrynach wsparcia poszczególnych producentów dla tych programów.

Chcę zastosować ustawienia dostosowane przy wywoływaniu danych RAW do wielu obrazów jednocześnie.

Dostosowane ustawienia można zastosować do wielu obrazów jednocześnie. Procedura postępowania znajduje się tutaj.

Informacje na temat konta Sony Account

Czy muszę się logować, aby móc korzystać z usługi Imaging Edge Desktop?

Po zalogowaniu się do swojego konta Sony Account w celu rejestracji online posiadanego aparatu na swojej stronie Moja strona można przeglądać powiązane komunikaty. W przypadku korzystania tylko z usługi Imaging Edge Desktop nie trzeba się rejestrować ani logować.

Czy konto Sony Account jest tym samym, co w przypadku członkostwa w usłudze Imaging Edge?

Po zgłoszeniu swojego członkostwa w usłudze Imaging Edge można korzystać z różnych funkcji odnoszących się do aparatów cyfrowych marki Sony. Konto Sony Account jest wymagane w przypadku zgłaszania swojego członkostwa w usłudze Imaging Edge. Konto Sony Account służy nie tylko w przypadku członkostwa w usłudze Imaging Edge, ale również w przypadku usług Playstation i innych dołączonych usług Sony.

Chcę anulować rejestrację swojego członkostwa w usłudze Imaging Edge.

Anuluj rejestrację z poziomu poniższego adresu URL.

Z poziomu tej witryny można anulować tylko członkostwo w usłudze Imaging Edge. Rejestracja konta Sony Account pozostanie aktywna.

Chcę zamknąć moje konto Sony Account.

Wyrejestruj się z wszystkich usług zarejestrowanych za pośrednictwem posiadanego konta Sony Account. Posiadane konto Sony Account zostanie automatycznie zamknięte po wyrejestrowaniu ostatniej usługi świadczonej przez firmę Sony.

Rozwiązywanie problemów

Obsługa tego oprogramowania może być niestabilna na komputerze Mac z procesorem graficznym (GPU) produkowanym przez firmę NVIDIA.

Problem ten można spróbować rozwiązać przez aktualizację sterownika karty graficznej lub systemu operacyjnego do najnowszej wersji.

Miniatury nie są wyświetlane po wybraniu trybu wyświetlania miniatur w aplikacji Viewer.

Naciśnij przycisk [Odśwież], aby wyświetlić miniatury.

przycisk [Odśwież]

Ponadto, obrazy HEIF zarejestrowane niektórymi aparatami można importować do komputera w postaci plików graficznych, ale nie można ich wyświetlać przy użyciu aplikacji Viewer lub Edit.

Czasami nie można uruchomić aplikacji Viewer lub aplikacja przestaje odpowiadać.

Kiedyś był problem z aplikacją Imaging Edge - Viewer, która przestawała odpowiadać przy próbie uzyskania dostępu do folderu zawierającego pliki TIFF utworzone przy użyciu oprogramowania innego producenta. Problem ten jednak został rozwiązany w najnowszej wersji programu Imaging Edge.
Skorzystaj z najnowszej wersji programu Imaging Edge.

[W przypadku systemu Mac] Uruchamianie aplikacji Viewer trwa bardzo długo.

Potwierdzono, że uzyskanie dostępu do folderów na dysku NAS, w których zapisywane są obrazy może zajmować dużo czasu.
Obecnie trwają prace nad rozwiązaniem tego problemu.

Aplikacja Remote nie może rozpoznać aparatu.
(Wyświetlany jest komunikat, że nie można nawiązać połączenia z aparatem, albo aparat nie pojawia się w oknie wyboru urządzeń.)

Oknie wyboru urządzeń

Oknie wyboru urządzeń
 • Ustawienia aparatu

  Aby korzystać z aplikacji Remote należy przestawić aparat w tryb [Zdalne sterow. PC]. Upewnij się, że tryb [Zdalne sterow. PC] jest włączony, wybierając [Połączenie USB] lub [Fun. Zdal. sterow. PC] z MENU aparatu.

 • W przypadku korzystania z jakiejś wersji systemu Mac

  W przypadku uruchomienia aplikacji Remote, gdy uruchomiona jest aplikacja do przechowywania plików online lub aplikacja pozwalająca zdalnie obsługiwać aparat, może pojawiać się komunikat [Nie podłączono aparatu.] i mogą wystąpić problemy z nawiązaniem połączenia. W takim przypadku należy zakończyć pracę wspomnianych aplikacji i odczekać około jednej minuty. Następnie ponownie uruchomić aplikację Remote.

 • W przypadku korzystania z systemu wideokonferencyjnego, na przykład Imaging Edge Webcam

  Przy instalowaniu Imaging Edge Webcam należy najpierw wprowadzić ustawienie inne niż [Sony Camera (Imaging Edge)] jako ustawienie aparatu w systemie wideokonferencyjnym, a następnie zakończyć działanie wszystkich systemów wideokonferencyjnych.

 • W przypadku nawiązywania połączenia Wi-Fi

  Kliknij [Odśwież] w oknie wyboru urządzeń.

  Jeśli zapora jest WŁĄCZONA, aparat może nie zostać rozpoznany.
  WYŁĄCZ oprogramowanie zabezpieczające, takie jak Windows® Defender, albo zarejestruj Imaging Edge Remote jako wyjątek zapory.

  Ustawienia zapory programu Windows® Defender w systemie Windows®10 można zmienić, wykonując poniższe czynności.

  Start > Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Zabezpieczenia Windows > Zapora i ochrona sieci

 • W przypadku korzystania z jakiejś wersji systemu Windows i zainstalowanego sterownika firmy SILEX

  Jeśli zainstalowany jest sterownik Serwera urządzeń produkowany przez firmę SILEX, aparat może nie zostać rozpoznany za pośrednictwem połączenia USB. Uaktualnij sterownik do najnowszej wersji. Najnowszą wersję sterownika można pobrać z <witryny firmy SILEX> .

 • Jeśli po powyższej próbie nadal nie można nawiązać połączenia

  Spróbuj wykonać poniższe czynności.

  • Uruchom ponownie komputer.
  • Uaktualnij program Imaging Edge Desktop do najnowszej wersji. (Uruchom program Imaging Edge Desktop i kliknij przycisk [Aktualizuj], jeśli jest wyświetlany).
  • Użyj przewodu USB dostarczonego w zestawie z aparatem.
 • Adobe, Lightroom i Photoshop są albo zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
 • NVIDIA i GeForce są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy NVIDIA.
 • Capture One jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Phase One A/S w Unii Europejskiej i/lub w innych krajach.