Creators' Cloud

Sposób użycia

Ta aplikacja pozwala tworzyć metadane IPTC* i eksportować je na kartę pamięci.

Po zapamiętaniu wyeksportowanych informacji w aparacie można zastosować metadane IPTC do obrazów w trakcie ich rejestrowania.

* Metadane IPTC składają się z atrybutów metadanych obrazu cyfrowego standaryzowanych przez IPTC (International Press Telecommunications Council).
[IPTC Photo Metadata Standard : Copyright IPTC]
Opisywane oprogramowanie wykorzystuje również pewne metadane niezdefiniowane w standardzie IPTC.

Przegląd operacji

Aplikacja IPTC Metadata Preset umożliwia pracę z metadanymi IPTC w formacie XMP. Informacje te można wprowadzać, zapisywać jako pliki, ładować z istniejących plików i eksportować na karty pamięci.

Operacje rejestracji metadanych IPTC w aparacie i ustawianie, czy znakować nimi obrazy, są wykonywane z poziomu samego aparatu.

Instrukcje dotyczące aparatu można znaleźć w przewodniku pomocniczym dotyczącym modeli zgodnych z metadanymi IPTC.

Ilustracja przedstawiająca przegląd operacji

Operacje z poziomu aplikacji IPTC Metadata Preset

1 Wprowadzanie i zapisywanie metadanych IPTC

2 Eksportowanie metadanych IPTC na karty pamięci

Operacje z poziomu aparatu

3 Rejestrowanie metadanych IPTC w aparacie

4 Znakowanie obrazów metadanymi IPTC

Wskazówka

 • Metadane IPTC można również przesyłać na kartę pamięci w aparacie, gdy aparat jest podłączony do komputera za pośrednictwem USB. Aby zapisać informacje na karcie pamięci aparatu, ustaw w aparacie w pozycji [Połączenie USB] opcję [Pam. masowa] i kliknij przycisk [Export] w aplikacji IPTC Metadata Preset.
 • Na kartę pamięci można wyeksportować do 20 zestawów wstępnych ustawień metadanych IPTC. Niektóre modele aparatów pozwalają na rejestrację tylko jednego zestawu wstępnych ustawień metadanych IPTC, a inne modele pozwalają na rejestrację do 20 zestawów ustawień wstępnych. W modelach, które umożliwiają rejestrację tylko jednego zestawu wstępnych ustawień metadanych IPTC, można zarejestrować tylko pierwszy plik metadanych wyeksportowany na kartę pamięci.

Wprowadzanie metadanych IPTC

Można wprowadzić szczegóły obrazu, informacje o prawach autorskich lub o lokalizacji i inne metadane.

Zrzut ekranu wprowadzania danych
Preset Information
Należy o tym pamiętać podczas rejestrowania wstępnych ustawień metadanych IPTC w aparacie.

[Opcje]

 • Preset Name
  • W modelach aparatów, które umożliwiają rejestrację maksymalnie 20 zestawów wstępnych ustawień metadanych IPTC, ustawienie Preset Name na karcie pamięci jest wyświetlane na ekranie dla każdego zestawu ustawień wstępnych.

  Wskazówka

  W modelach aparatów, które umożliwiają rejestrację maksymalnie 20 zestawów wstępnych ustawień metadanych IPTC, można zapoznać się z ustawieniami Preset Name wyświetlanymi na ekranie aparatu i wybrać pliki ustawień wstępnych na karcie pamięci, które mają być zarejestrowane w aparacie.
Image Content
Można wprowadzić opis obrazu, tytuł artykułu lub inne informacje.

[Opcje]

 • Caption/Description
 • Alt Text (Accessibility)
 • Extended Description (Accessibility)
 • Caption/Description writer
 • Headline
 • Keywords *2
 • Person shown *2
 • Name of featured Organisation *2
 • Code of featured Organisation *2
 • IPTC Scene Code *2
Image Rights
Można wprowadzić imię i nazwisko fotografa, informacje dotyczące własności z tytułu praw autorskich i tak dalej.

[Opcje]

 • Creator/Photographer *2
 • Creator's Job Title
 • Copyright Notice
 • Credit Line
 • Source
 • Copyright Info URL
 • Rights Usage Terms
Event and Location
Można wprowadzić nazwę zdarzenia lub inne informacje o tym, gdzie obraz został zarejestrowany.

[Opcje]

 • Event
 • City
 • Sublocation
 • Province/State
 • Country
 • ISO Country Code *1
 • IPTC Subject Code *2
 • Intellectual Genre
Locations Taken
Można wprowadzić informacje o tym, gdzie obraz został zarejestrowany itp.

[Opcje]

 • Sublocation
 • City
 • Province or State
 • Country Name
 • Country ISO-Code *1
 • World Region
 • Location ID *2
 • Location Shown
  • Sublocation
  • City
  • Province or State
  • Country Name
  • Country ISO – Code *1
  • World Region
  • Location ID *2
Status
Można wprowadzić instrukcje dotyczące edycji obrazu lub informacje o stanie edycji.

[Opcje]

 • Title/Object Name
 • Job ID/Trans Ref
 • Instructions
 • Edit Status
 • Category
 • Supp Cat1
 • Supp Cat2
 • Supp Cat3
 • Urgency
Contact Info
Można wprowadzić dane kontaktowe wykorzystywane przy zarządzaniu obrazami.

[Opcje]

 • Address
 • City
 • State/Province
 • Postal Code
 • Country
 • Email(s)
 • Phone(s)
 • Web URL(s)
Licensing
Można wprowadzić informacje dotyczące licencjonowania obrazu.

[Opcje]

 • Copyright owners
  • Name
  • ID
 • Image Creators
  • Name
  • ID
 • Image Supplier Name
 • Image Supplier ID
 • Supplier's Image ID
 • Image Registry Entries
  • Registry Organization Identifier
  • Registry Image Identifier
  • Registry Entry Role
 • Licensors
  • ID
  • Name
  • URL
  • Street Address
  • Extended Address
  • City
  • State/Region
  • Postal Code
  • Country
  • Email
  • Telephone 1
  • Type
  • Telephone 2
  • Type
Models, Properties, and Artwork
Można wprowadzić dodatkowe informacje o modelu aparatu.

[Opcje]

 • Additional Model Info
 • Model age *2
 • Model Age Disclosure
 • Model Release Status
 • Model Release IDs *2
 • Property Release Status
 • Property Release IDs *2
 • Artwork or Object
  • Title
  • Creator *2
  • Creator ID *2
  • Date Created
  • Circa Date Created
  • Style Period *2
  • Source
  • Src Inventory Num
  • Src Inventory URL
  • Notice
  • Owner Name
  • Owner ID
  • Content Desc
  • Contribution Desc
  • Physical Desc
Media

[Opcje]

 • Max, Image Width
 • Max, Image Height
 • Digital Source Type

*1 ISO Country Code można wprowadzić jedną z następujących metod. (IPTC Metadata Preset wersja 1.1.00 lub nowsza)

 • Wybierz kod państwa/regionu (3 cyfry) z rozwijanej listy
 • Wpisz kod kraju/regionu (2 lub 3 cyfry) w polu edycyjnym

*2 Można wprowadzić kilka słów rozdzielonych przecinkami „,”. Pozwala to importować wiele słów w plikach danych utworzonych z poziomu aplikacji komputerowej, na przykład Photo Mechanic. (IPTC Metadata Preset wersja 1.2.01 lub nowsza)

Ładowanie, zapisywanie, rejestrowanie kandydatów do eksportowania i eksportowanie metadanych IPTC

Do ładowania lub zapisywania metadanych IPTC, albo eksportowania ich na kartę pamięci służą przyciski w dolnej części ekranu.

Dane wykorzystywane w aplikacji IPTC Metadata Preset są zapisywane jako pliki XMP (***.xmp).

Zrzut ekranu przycisków
 • Clear

  Kasowanie wszystkich edytowanych metadanych IPTC.

 • Open

  Ładowanie pliku XMP zawierającego metadane IPTC.

 • Cart

  Otwarcie okna Export-File Cart i zarejestrowanie pliku jako kandydata od wysłania na kartę pamięci. (Jeśli zachodzi potrzeba zapisania tego pliku, użyj polecenia [Save/Cart], aby go zapisać i zarejestrować.)

 • Save/Cart

  Zapisywanie przygotowanych metadanych IPTC na komputerze w formie pliku XMP z wybraną nazwą. Następnie otwierane jest okno Export-File Cart, które pozwala zarejestrować plik jako kandydata do wysłania na kartę pamięci.

 • Export-File Cart

  Rejestrowanie pliku jako kandydata do wysłania na kartę pamięci.

  • Wybierz numer, pod którym ma być zarejestrowany dany plik, i kliknij [Copy to Cart], aby zarejestrować ten plik.
  • Kliknij [Remove], aby anulować rejestrację pliku.
  • Gwiazdka „*” z lewej strony numeru oznacza, że w przypadku tego numeru została wykonana operacja rejestracji lub anulowania rejestracji.
  • Kliknij [OK], aby potwierdzić rejestrację lub anulowanie rejestracji.
  • W modelach aparatów, które pozwalają na rejestrację tylko jednego zestawu wstępnych ustawień metadanych IPTC, wybierz No. 01, a następnie kliknij [Copy to Cart].
 • Export

  Eksportowanie metadanych IPTC na kartę pamięci w celu zarejestrowania w aparacie.

  • Po otwarciu okna Export-File Cart sprawdź pliki zarejestrowane jako kandydaci do wysłania. Po sprawdzeniu, że są one prawidłowe, kliknij [Export], aby wybrać kartę pamięci jako miejsce docelowe do wysyłki, i wyślij te pliki.

Uwaga

 • Kliknięcie przycisku [Open] podczas edycji spowoduje odrzucenie wszelkich wprowadzonych metadanych IPTC i wyświetlenie załadowanych informacji.
 • Załadowane metadane IPTC przekraczające limit liczby znaków obsługiwanych przez aplikację IPTC Metadata Preset zostaną obcięte.
 • Opisywana aplikacja ładuje tylko obsługiwane dane IPTC. Nieobsługiwane pola/dane nie są ładowane.