Creators' Cloud

Hur man använder

Med detta program går det att skapa IPTC-metadata* och exportera dem till ett minneskort.

Genom att registrera den exporterade informationen i kameran går det sedan att lägga till IPTC-metadata för bilderna när de tas.

* IPTC-metadata består av metadataattribut för digitala bilder, enligt normerna som fastställts av IPTC (International Press Telecommunications Council).
[IPTC Photo Metadata Standard : Copyright IPTC]
Denna mjukvara använder även vissa metadata som inte är definierade i IPTC-normerna.

Översikt över funktionerna

I IPTC Metadata Preset går det att arbeta med IPTC-metadata i XMP-format. Det går att mata in information, lagra den som filer, läsa in den från befintliga filer, samt exportera den till minneskort.

Manövrerna för att registrera IPTC-metadata i kameran och ställa in om bilderna ska taggas med den informationen utförs på själva kameran.

För anvisningar om hur man gör på kameran, se hjälpguiden till de modeller som är kompatibla med IPTC-metadata.

Figur som visar en översikt över funktionerna

Manövrer i IPTC Metadata Preset

1 Inmatning och lagring av IPTC-metadata

2 Export av IPTC-metadata till minneskort

Manövrer på kameran

3 Registrering av IPTC-metadata på kameran

4 Taggning av bilder med IPTC-metadata

Tips

 • Det går även att överföra IPTC-metadata till ett minneskort i kameran när kameran är ansluten till datorn via USB. För att lagra informationen på kamerans minneskort ställer man in punkten [USB-anslutning] på kameran på [Massminne] och klickar på [Export]-knappen i IPTC Metadata Preset.
 • Upp till 20 uppsättningar förinställda IPTC-metadata kan exporteras till ett minneskort. Vissa kameramodeller kan bara registrera en enda uppsättning förinställda IPTC-metadata medan andra modeller kan registrera upp till 20 uppsättningar. På modeller som bara kan registrera en enda uppsättning förinställda IPTC-metadata kan endast den första metadatafilen som har exporterats till minneskortet registreras.

Inmatning av IPTC-metadata

Det går att mata in bilddetaljer, upphovsrätts- eller platsinformation, och andra metadata.

Bild av inmatningsskärmen
Preset Information
Använd denna information vid registrering av förinställda IPTC-metadata på kameran.

[Poster]

 • Preset Name
  • På kameramodeller som kan registrera upp till 20 uppsättningar förinställda IPTC-metadata visas Preset Name-inställningen på minneskortet på skärmen för varje uppsättning förinställningar.

  Tips

  På kameramodeller som kan registrera upp till 20 uppsättningar förinställda IPTC-metadata kan du utgå från Preset Name-inställningarna som visas på kameraskärmen när du väljer filer med förinställningar på minneskortet för registrering i kameran.
Image Content
Det går att mata in en bildbeskrivning, artikeltitel, eller annan information.

[Poster]

 • Caption/Description
 • Alt Text (Accessibility)
 • Extended Description (Accessibility)
 • Caption/Description writer
 • Headline
 • Keywords *2
 • Person shown *2
 • Name of featured Organisation *2
 • Code of featured Organisation *2
 • IPTC Scene Code *2
Image Rights
Det går att mata in fotografens namn, upphovsrättsinformation, osv.

[Poster]

 • Creator/Photographer *2
 • Creator's Job Title
 • Copyright Notice
 • Credit Line
 • Source
 • Copyright Info URL
 • Rights Usage Terms
Event and Location
Det går att mata in namnet på evenemanget eller annan information om var bilden är tagen.

[Poster]

 • Event
 • City
 • Sublocation
 • Province/State
 • Country
 • ISO Country Code *1
 • IPTC Subject Code *2
 • Intellectual Genre
Locations Taken
Det går att mata in information om var bilden är tagen, osv.

[Poster]

 • Sublocation
 • City
 • Province or State
 • Country Name
 • Country ISO-Code *1
 • World Region
 • Location ID *2
 • Location Shown
  • Sublocation
  • City
  • Province or State
  • Country Name
  • Country ISO – Code *1
  • World Region
  • Location ID *2
Status
Det går att mata in bildredigeringsanvisningar eller statusinformation.

[Poster]

 • Title/Object Name
 • Job ID/Trans Ref
 • Instructions
 • Edit Status
 • Category
 • Supp Cat1
 • Supp Cat2
 • Supp Cat3
 • Urgency
Contact Info
Det går att mata in kontaktinformation att använda vid bildhanteringen.

[Poster]

 • Address
 • City
 • State/Province
 • Postal Code
 • Country
 • Email(s)
 • Phone(s)
 • Web URL(s)
Licensing
Det går att mata in bildlicensieringsinformation.

[Poster]

 • Copyright owners
  • Name
  • ID
 • Image Creators
  • Name
  • ID
 • Image Supplier Name
 • Image Supplier ID
 • Supplier's Image ID
 • Image Registry Entries
  • Registry Organization Identifier
  • Registry Image Identifier
  • Registry Entry Role
 • Licensors
  • ID
  • Name
  • URL
  • Street Address
  • Extended Address
  • City
  • State/Region
  • Postal Code
  • Country
  • Email
  • Telephone 1
  • Type
  • Telephone 2
  • Type
Models, Properties, and Artwork
Det går att mata in ytterligare information om kameramodellen.

[Poster]

 • Additional Model Info
 • Model age *2
 • Model Age Disclosure
 • Model Release Status
 • Model Release IDs *2
 • Property Release Status
 • Property Release IDs *2
 • Artwork or Object
  • Title
  • Creator *2
  • Creator ID *2
  • Date Created
  • Circa Date Created
  • Style Period *2
  • Source
  • Src Inventory Num
  • Src Inventory URL
  • Notice
  • Owner Name
  • Owner ID
  • Content Desc
  • Contribution Desc
  • Physical Desc
Media

[Poster]

 • Max, Image Width
 • Max, Image Height
 • Digital Source Type

*1 ISO-landskoden anges på något av följande vis. (IPTC Metadata Preset version 1.1.00 eller senare)

 • Välj lands-/regionskod (tre siffror) i rullmenyn
 • Ange lands-/regionskod (två eller tre siffror) i textrutan

*2 Det går att mata in flera ord på en gång separerade med komma (","). Det gör det möjligt att importera flera ord i datafiler som skapats med hjälp av PC-program som t.ex. Photo Mechanic. (IPTC Metadata Preset version 1.2.01 eller senare)

Inläsning, lagring, registrering av exportkandidater och export av IPTC-metadata

Använd knapparna i bottenkanten på skärmen för att läsa in eller lagra IPTC-metadata, samt för att exportera den till minneskort.

Data som används i IPTC Metadata Preset lagras som XMP-filer (***.xmp).

Skärmbild över knapparna
 • Clear

  Används för att radera all IPTC-metadata som håller på att redigeras.

 • Open

  Används för att läsa in en XMP-fil som innehåller IPTC-metadata.

 • Cart

  Används för att öppna fönstret Export-File Cart och registrera filen som en kandidat för överföring till minneskortet. (Om du behöver spara filen, använd [Save/Cart] för att spara och registrera den.)

 • Save/Cart

  Används för att spara IPTC-metadata som du gjort klart på datorn som en XMP-fil med valfritt namn. Därefter öppnas fönstret Export-File Cart så att du kan registrera filen som en kandidat för överföring till minneskortet.

 • Export-File Cart

  Används för att registrera filen som en kandidat för överföring till minneskortet.

  • Välj ett nummer för registrering av filen och klicka på [Copy to Cart] för att registrera filen.
  • Klicka på [Remove] för att avbryta registreringen av filen.
  • En asterisk ”*” till vänster om ett nummer anger att en registrering eller en avbruten registrering har utförts för detta nummer.
  • Klicka på [OK] för att godkänna registreringen eller avbrytandet av registreringen.
  • På kameramodeller som bara kan registrera en enda uppsättning förinställda IPTC-metadata, välj No. 01 och klicka sedan på [Copy to Cart].
 • Export

  Används för att exportera en IPTC-metadata till ett minneskort för registrering i kameran.

  • När fönstret Export-File Cart öppnas, kontrollera filerna som är registrerade som kandidater för överföring. Efter att ha bekräftat att de är korrekta, klicka på [Export] för att välja ett minneskort att spara till och överför filerna.

Observera

 • Om man klickar på [Open] under redigeringens gång försvinner alla IPTC-metadata man har matat in, och den inlästa informationen visas i stället.
 • Om inlästa IPTC-metadata innehåller tecken utöver det antal som IPTC Metadata Preset har stöd för skärs de av.
 • Denna applikation laddar bara stödda IPTC-data. Ostödda fält/data laddas ej.