Polski 

System oświetlenia sterowany radiowo

Wprowadzenie

Niezawodność i stopień swobody sterowania błyskiem umożliwiają precyzyjne oświetlenie w różnorodnych sytuacjach.

System oświetlenia sterowany radiowo to system bezprzewodowego błysku, w którym błyskiem steruje się za pośrednictwem radiowej łączności bezprzewodowej. Stabilna łączność bezprzewodowa jest możliwa nawet w sytuacjach, w których tradycyjne zdalne systemy błysku sterowanego optycznie mają trudności, na przykład, gdy obiekt znajduje się daleko, w przypadku silnego światła słonecznego lub gdy obiekt albo inne przeszkody znajdują się między aparatem a lampą błyskową. Można nawet korzystać z bezprzewodowej lampy błyskowej, która znajduje się za obiektem, co zapewnia elastyczność fotografowania, a to z kolei poszerza dostępny zakres ekspresji fotograficznej.

Przykład konfiguracji bezprzewodowego błysku

Lampa błyskowa obsługująca radiową łączność bezprzewodową jest wyposażona zarówno w funkcję sterownika, jak i funkcję odbiornika. Wybierz tryb sterownika [CMD] lub tryb odbiornika [RCV].

W przypadku korzystania z lampy błyskowej obsługującej radiową łączność bezprzewodową lub ze sterownika bezprzewodowego FA-WRC1M jako ze sterownika, wszystkimi ważnymi funkcjami odbiornika można sterować za pośrednictwem sterownika.

Gdy używana lampa błyskowa nie obsługuje radiowej łączności bezprzewodowej, wymagany jest odbiornik bezprzewodowy FA-WRR1.

  1. Lampa błyskowa obsługująca radiową łączność bezprzewodową (HVL-F60RM2/F60RM/F46RM/F45RM/F28RM)
  2. Sterownik bezprzewodowy FA-WRC1M
  3. Odbiornik bezprzewodowy FA-WRR1 + lampa błyskowa, która nie obsługuje radiowej łączności bezprzewodowej

Główne cechy systemu oświetlenia sterowanego radiowo

W porównaniu z tradycyjnymi zdalnymi systemami optycznego sterowania błyskiem systemy sterowania radiowego mają kilka zalet (informacje w tabeli). Są one bardziej niezawodne i bardziej wszechstronne, dzięki czemu pozwalają wzbogacić doświadczenie fotograficzne i zapewnić fotografowi swobodę twórczą. Pozwala on również w sposób elastyczny modyfikować ustawienia, takie jak współczynniki ustawień grupowych.

  Sterowanie radiowe Sterowanie optyczne
Zasięg łączności do ok. 30 m do ok. 5 m
Liczba grup do 5 grup: Tryby błysku (TTL/ręczny) mogą być mieszane. do 3 grup: Tylko jeden tryb błysku dostępny w danym momencie
Łączność w obecności przeszkód Możliwa Utrudniona
Łączność przy mocnym świetle słonecznym Możliwa Niestabilna

Sterownik i odbiorniki pracują niezawodnie przy jasnym świetle.

Można korzystać z dyfuzora lampy błyskowej, ponieważ sterownik i odbiornik nie muszą widzieć się nawzajem.

Back to TOP