Polski 

Bezprzewodowa lampa błyskowa

Stwórz dramatyczne wrażenie głębi poprzez podkreślenie konturów obiektu.

W przypadku używania lampy błyskowej zamontowanej na aparacie możliwości uzyskania atrakcyjnego oświetlenia są ograniczone. Lampa błyskowa zamontowana na aparacie to pojedyncze źródło światła znajdujące się w pobliżu obiektywu i oświetlające ostro, z mocnymi cieniami. Lampa znajdująca się z dala od aparatu pozwala uzyskać większą kontrolę i kreatywność oraz poprawić jakość zdjęć poprzez odsunięcie źródła światła od obiektywu. Dzięki temu można fotografować pod różnymi kątami i odpowiednio dostosowywać kąt oświetlenia. Funkcja bezprzewodowej lampy błyskowej aparatu Sony pozwala na zastosowanie jednej lub większej liczby lamp błyskowych bez konieczności podłączania przewodów, co otwiera nowe możliwości w zakresie kreatywnego fotografowania. Można dzięki niej wykonywać atrakcyjne zdjęcia o jakości studyjnej.

Lampa błyskowa mocowana bezpośrednio na aparacie a samodzielna lampa błyskowa

Lampa błyskowa zamocowana bezpośrednio na aparacie na ogół daje płaskie, dwuwymiarowe obrazy. Natomiast samodzielna lampa błyskowa zapewnia obrazom większą głębię, co zwiększa dramatyzm i podkreśla kontury obiektu.

Ujęcie rejestrowane z użyciem lampy błyskowej zamocowanej bezpośrednio na aparacie: Lampa błyskowa zamocowana bezpośrednio na aparacie daje płaski obraz.

Ujęcie rejestrowane z użyciem samodzielnej lampy błyskowej: Pojedyncza lampa błyskowa doświetla obiekt z boku tworząc cienie na twarzy obiektu, co przyczynia się do uzyskania trójwymiarowego obrazu.

Ujęcie rejestrowane z użyciem dwóch samodzielnych lamp błyskowych z kontrolą proporcji natężenia błysku: Główna lampa błyskowa znajdująca się z tyłu po lewej stronie zapewnia podświetlenie od tyłu, a prawa lampa dopełniająca doświetla twarz obiektu.

Lampy błyskowe komunikują się za pomocą małych impulsów świetlnych podobnych do alfabetu Morse'a. W takiej konfiguracji zawsze występuje kontroler oraz co najmniej jedna oddzielna lampa błyskowa. System lamp błyskowych marki Sony oferuje wiele licznych trybów bezprzewodowej lampy błyskowej, a wśród nich — tryb zaawansowany. Daje on możliwości sterowania dużą liczbą lamp błyskowych oraz współczynnikiem udziału każdej z nich w łącznej ekspozycji („Bezprzewodowy podział siły błysku”).

Bezprzewodowa lampa błyskowa — tryb podstawowy

(A): Kontroler
(B): Oddzielna lampa błyskowa

  • W trybie podstawowym uruchamiana jest tylko jedna zewnętrzna bezprzewodowa lampa błyskowa.
  • Za kontroler może posłużyć zewnętrzna lampa błyskowa. Za kontroler może również posłużyć wbudowana lampa błyskowa aparatu z mocowaniem typu A.

Bezprzewodowy podział siły błysku

  • Następuje połączenie dwóch lub więcej lamp błyskowych; możliwe jest sterowaniem udziałem w ekspozycji oświetlenia generowanego przez każdą z lamp.
  • W najbardziej zaawansowanym trybie można wykorzystać do 3 grup, a każda z grup może składać się z kilku lamp błyskowych — umożliwia to nie tylko wysokiej mocy konfigurację lamp błyskowych, ale też oferuje użytkownikowi pełną gamę opcji kreatywnego fotografowania (przykład 3 grup — 2).
  • Korzystając z tej funkcji można skonfigurować system lamp błyskowych Sony do przenośnego i cenowo atrakcyjnego rozwiązania oświetlenia jakości studyjnej.
  • Sterowanie zewnętrznymi lampami błyskowymi jest łatwe, można to robić, korzystając z ustawień kontrolera aparatu. Ekspozycją i błyskiem można sterować zdalnie za pomocą aparatu po ustawieniu funkcji współczynnika. Każdą lampą błyskową (lub grupą) mona sterować kontrolerem aparatu, za pomocą menu ekranowego.
Page top