Polski 

Bezprzewodowa lampa błyskowa

Informacje praktyczne

Informacje praktyczne — film

Bezprzewodowy podział siły błysku — 2 grupy

Ustawienie zewnętrznej lampy błyskowej za obiektem wywołuje wrażenie światła padającego przez okno — dzięki temu można stworzyć o wiele bardziej interesujący obraz niż w przypadku korzystania z bezpośredniego błysku lampy na aparacie.

Zmiana współczynnika błysków lamp CTRL i RMT

W tej serii współczynnik pomiędzy błyskiem lampy CTRL i błyskami lamp RMT przestawiono z 1:16 na 1:4, 1:2 oraz 1:1, aby uzyskać najlepszy balans między oświetleniem tylnym a światłem dopełniającym.

Przykład oświetlenia
CTRL:RMT (dopełniający : główny)

1:16

1:4

1:2

1:1

Można łatwo znaleźć najlepsze dla fotografowanego obiektu oświetlenie, próbując różnych ustawień współczynnika oświetlenia. W tym przypadku współczynnik 1:4 przynosi pożądany rezultat, wywołując wrażenie jasnego światła padającego przez okno; jednocześnie zapewniona jest ilość światła dopełniającego niezbędna do doświetlenia przodu czarnej maszyny do pisania.

Bezprzewodowy podział siły błysku — 3 grupy i akcesoria

Funkcja Wireless Ratio Flash (Bezprzewodowy podział siły błysku) dla 3 grup oferuje wiele opcji stworzenia kreatywnego oświetlenia. Z systemu lamp błyskowych marki Sony można korzystać w dowolnym miejscu — charakteru mobilnego rozwiązania nadadzą systemowi akcesoria studyjne, np. odbłyśnik parasolowy czy dyfuzory.

Page top

Wskazówki specjalne

Jak wyeliminować odbicia podczas wykonywania fotografii przez szkło z wykorzystaniem bezprzewodowej lampy błyskowej?

Kontroler (CTRL) komunikuje się z zewnętrznymi (zdalnymi) lampami (RMT) za pośrednictwem impulsów świetlnych. Ilość światła wykorzystywanego do sterowania zewnętrznymi lampami błyskowymi jest zazwyczaj niewielka i nie jest postrzegana jako światło dopełniające — nawet w przypadku fotografowania w słabo oświetlonych miejscach. Jednak w przypadku fotografowania obiektu silnie odbijającego światło lub gdy fotografowany obiekt znajduje się za szkłem (np. w szklanej gablocie), światło CTRL może odbijać się bezpośrednio w obiektywie i pojawić na końcowym obrazie jako jasna plama. Skutecznym sposobem na uniknięcie takiego rezultatu jest skorzystanie z trybu HSS (duża prędkość synchronizacji). W tym trybie, zamiast jednej serii błysków, lampa błyskowa emituje stały impuls świetlny, a przesyłanie sygnałów wyzwalających i sterujących jest zróżnicowane czasowo. W praktyce wystarczy ustawić aparat na tryb S lub M i wybrać czas otwarcia migawki krótszy niż w przypadku standardowej prędkości synchronizacji lamp błyskowych (zazwyczaj od 1/160 do 1/250 w zależności od modelu aparatu). Dla zewnętrznych lamp błyskowych powinien być również włączony tryb HSS.

Oto dwa przykłady efektów:

1. Szklana karafka zwieńczona szklaną kulą
2. Figurka wewnątrz szklanej gabloty

1/250 s (standardowa prędkość synchronizacji lamp błyskowych)

1/320 s (duża prędkość synchronizacji)

Na ilustracji po lewej użyto standardowej prędkości synchronizacji lamp błyskowych, zaś odbicie błysku lampy CTRL pojawia się w formie jasnej plamy światła. Ponadto, z powodu zastosowania automatycznego pomiaru błysku, plama światła może skutkować mniej precyzyjnym pomiarem.

Kreatywny wybór — obszar pokrywany przez lampę błyskową

Istnieje możliwość wykorzystania ręcznego ustawienia zoomu w celu zmiany obszaru pokrywanego przez wiązkę światła lampy błyskowej. Na przykład w razie potrzeby można zmienić oświetlenie z szerokiego na punktowe. Daje to więcej kreatywnych możliwości i swobodę w dobieraniu oświetlenia. Można na przykład ustawić krótką ogniskową (ustawienie szerokokątne) zoomu lampy, aby równomiernie oświetlić duży obiekt lub pomieszczenie, albo wybrać ustawienie teleobiektywu w celu uwydatnienia wybranych elementów fotografowanego obiektu. Im bliżej obiektu ustawiona zostanie lampa błyskowa, tym mocniejszy będzie efekt końcowy. Należy pamiętać, że w chwili odłączenia lampy błyskowej od aparatu w trakcie korzystania z automatycznego ustawienia zoomu obszar pokrywany przez wiązkę światła lampy zostanie przestawiony na ustawienie szerokokątne, niezależnie od ogniskowej obiektywu.

Kolejnym efektem zmieniania obszaru pokrywanego przez wiązkę światła lampy błyskowej jest zwiększony zasięg lampy przy ustawieniu dłuższej ogniskowej (teleobiektyw). Ponieważ w ustawieniu teleobiektywu ta sama ilość energii zostanie rozproszona pod mniejszym kątem, zasięg światła wzrośnie, dzięki czemu możliwe będzie oświetlanie odleglejszych obiektów.

Wskazówki:

  • Ustawienie funkcji Live View Display Setting Effect (Efekt ustawienia obrazu podglądu na żywo) na OFF (Wył.) zapewnia wystarczającą jasność obrazu podglądu na żywo, nawet jeśli przysłona została zredukowana, a w trybie M ustawiono krótki czas otwarcia migawki przy użyciu tradycyjnej, studyjnej lampy błyskowej. Jeśli funkcja Setting Effect (Efekt ustawienia) jest ustawiona na ON (Wł.), funkcja obrazu podglądu na żywo wyświetla podgląd ustawień ekspozycji dla oświetlenia otoczenia.
  • Ręcznego ustawienia lampy błyskowej (nie automatycznego pomiaru błysku TTL), na przykład trybu MANUAL RATIO, warto używać podczas fotografowania scen w wysokiej („High-Key”) lub niskiej tonacji („Low Key”), ponieważ w takim przypadku automatyczny pomiar błysku może być mniej precyzyjny. Warto z niego korzystać również wtedy, gdy chce się uzyskać tę samą ekspozycję w każdym kolejnym zdjęciu, nawet jeśli kompozycja lub oświetlenie otoczenia ulegną zmianie. W przypadku wybrania ręcznego błysku lampy RMT/RTM2 będą uruchamiane zgodnie z ustawieniem współczynnika oświetlenia, natomiast lampa CTRL będzie uruchamiana nie tylko zgodnie z tym ustawieniem, ale również poziomem ustawionym w opcji LEVEL.
  • Za pomocą przycisku AEL można przetestować komunikację lamp błyskowych CTRL i RMT.
  • Dla przycisku AEL należy wybrać ze standardowego menu opcję „Hold”, aby podczas testowania komunikacji bezprzewodowych lamp błyskowych nie nastąpiło zablokowanie ekspozycji.
  • Zewnętrzną lampę błyskową należy umieścić w fotografowanej scenerii, korzystając z ministatywu, lub zamocować ją na statywie. Ministatyw wyposażony jest w standardowy 1/4" gwint statywu.
  • Należy się upewnić, że odbiornik błysku lampy RMT nie jest zasłonięty.
  • Lampa HVL-F60M ma funkcję sygnału ustawienia audio (brzęczyk), która informuje o uruchomieniu lampy. Funkcję tę można włączyć w menu lampy błyskowej.
Page top