Polski 

Bezprzewodowa lampa błyskowa

Konfiguracja

Bezprzewodowa lampa błyskowa — tryb podstawowy

(A): Kontroler
(B): Oddzielna lampa błyskowa

W przypadku ustawienia podstawowego zewnętrzna lampa błyskowa służy za bezprzewodowy kontroler błysku. W przypadku korzystania z aparatu z mocowaniem typu A za kontroler może również posłużyć wbudowana lampa błyskowa zamiast zewnętrznej lampy błyskowej. Podczas ekspozycji tylko zewnętrzna lampa błyskowa przyczynia się do ostatecznego obrazu, ale nawet z tym jednym źródłem światła z dala od aparatu można osiągnąć znacznie lepsze oświetlenie niż w przypadku zastosowania lampy błyskowej zamontowanej bezpośrednio na aparacie.

Błysk bezpośredni

Błysk bezpośredni z przodu: lampa błyskowa na aparacie generuje silne cienie, które dominują ujęcie.

Błysk bezpośredni — bezprzewodowa lampa błyskowa

Dzięki bezprzewodowej obsłudze lamp błyskowych można sterować oświetleniem na wiele sposobów, jedynie zmieniając położenie zewnętrznej lampy błyskowej.

Po przekątnej do przodu

Po przekątnej do tyłu

Na bok

Wskazówki:

  • Wbudowana lampa błyskowa aparatu z mocowaniem typu E nie może służyć za bezprzewodowy kontroler.
  • Można spróbować przytrzymać zewnętrzną lampę błyskową jedną ręką lub użyć ministatywu dostarczonego wraz z lampą.
  • Używając bezprzewodowej lampy błyskowej (zewnętrznej lampy błyskowej), można wyeliminować ryzyko „efektu czerwonych oczu”.
Page top

Bezprzewodowy podział siły błysku

Zaawansowany protokół Sony Wireless Flash (bezprzewodowe lampy błyskowe Sony), dostępny w przypadku używania modeli HVL-F60M, HVL-F43M, HVL-F58AM oraz HVL-F43AM jako kontrolerów, pozwala ustawić współczynnik oświetlenia dla wszystkich lamp wykorzystywanych w danym ujęciu. W przeciwieństwie do najbardziej podstawowego trybu, w którym kontroler nie wpływa na ekspozycję, korzystanie z funkcji Ratio Flash (podział siły błysku) pozwala kontrolerowi (CTRL flash) zarówno na sterowanie zewnętrznymi lampami błyskowymi, jak i oświetlenie fotografowanej sceny. Ponadto można zdefiniować odmienne wskaźniki oświetlenia dla każdej z lamp błyskowych. Metoda TTL (pomiar i kontrola światła błyskowego przez obiektyw) zapewnia prawidłowość łącznej ekspozycji. Można również ustawić stałe wartości dla lamp błyskowych — jak w przypadku studyjnych lamp błyskowych.

Bezprzewodowy podział siły błysku — 2 lub 3 grupy

Możliwe jest też używanie wielu zewnętrznych lamp błyskowych do oświetlenia obiektu oraz łączenie co najmniej dwóch lamp w tak zwane „grupy”. Można korzystać z maksymalnie trzech grup lamp. Dwie grupy zewnętrznych lamp błyskowych (sterowanych zdalnie), o nazwach „RMT” i „RMT2”, mogą składać się z nieograniczonej liczby lamp. Grupa 3 składa się z lampy błyskowej CTRL zamocowanej do aparatu — można jej użyć jako światła dopełniającego. Gdy wykonywane jest zdjęcie, uruchamiają się w sposób zsynchronizowany wszystkie trzy grupy, zaś aparat decyduje o prawidłowej ekspozycji błysku.

Poniższe ilustracje przedstawiają różne efekty w przypadku korzystania z funkcji Wireless Ratio Flash (Bezprzewodowy podział siły błysku) dla 3 grup. W pierwszym rzędzie widnieje oświetlenie pochodzące z każdej lampy błyskowej uruchamianej niezależnie. W drugim rzędzie poziom błysku RMT (po prawej stronie obiektu) zwiększono tak, aby stopniowo rozjaśniał prawą stronę obrazu, choć współczynnik pomiędzy pozostałymi dwoma lampami pozostał niezmienny.

Przykład oświetlenia
CTRL:RMT:RMT2

1:1:16

1:4:16

1:8:16

1:16:16

Samouczek wideo dotyczący konfiguracji

Wyświetlacz ustawień współczynników

Na ekranie LCD wyświetlane są ustawienia współczynników błysków lamp. Aby ustalić współczynnik bezwzględny, należy dodać wartości i podzielić ustaloną liczbę przez sumę. Przykładowo: w przypadku ustawienia CTRL = 1, RMT = 8 oraz RMT2 = 16 współczynnik oświetlenia jest następujący:

CTRL = 1 / 25
RMT = 8 / 25
RMT 2 = 16 / 25

Ustawienia typu 1:1:1 i 4:4:4 albo 1:2:4 i 2:4:8 są równoważne.

Gdy jedna z grup (RMT lub RMT2) składa się z wielu lamp błyskowych, wartość wyjściowa jest dzielona przez liczbę lamp w danej grupie.

Page top