การใช้สายร้อยข้อมือ

ติดสายร้อยแล้วสอดมือของท่านผ่านห่วงเพื่อป้องกันกล้องเสียหายจากการตกหล่น