รายการเนื้อหา

ก่อนใช้งาน

การใช้งานกล้องถ่ายภาพ

ถ่ายภาพ

ดูภาพ

ฟังก์ชั่นถ่ายภาพที่มีประโยชน์

ฟังก์ชั่นดูภาพที่มีประโยชน์

แก้ไขการตั้งค่า

ดูภาพบนจอทีวี

การใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

การพิมพ์ภาพ

การแก้ไขปัญหา

ข้อควรระวัง / เกี่ยวกับกล้องนี้