คำแนะนำสำหรับ Wi-Fi อธิบายวิธีการใช้งานฟังก์ชั่น Wi-Fi สำหรับกล้อง Cyber-shot ของท่าน หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นอื่นๆ โปรดค้นหาคู่มือการใช้งานของกล้องได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

ในการใช้งานฟังก์ชั่น Wi-Fi ท่านต้องทำการตั้งค่า อย่างเช่น ตั้งค่าอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ เป็นต้น โปรดทำการตั้งค่าหรือติดตั้ง ให้สอดคล้องกับฟังก์ชั่นที่ท่านใช้งาน

ฟังก์ชั่นที่ใช้งาน Wi-Fi

→ ส่งไปยังสมาร์ทโฟน

→ ควบคุมด้วย สมาร์ทโฟน

→ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์

→ ดูภาพบนทีวี


ฟังก์ชั่นสำหรับเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

→ กด WPS

→ ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ

→ แก้ไขชื่ออุปกรณ์

→ รีเซ็ต SSID/รหัสลับ

→ แสดง MAC address


ติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์

→ สภาพแวดล้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แนะนำ

→ “PlayMemories Home” (Windows)

→ การติดตั้งโปรแกรม “PlayMemories Home” (Windows)

→ ซอฟต์แวร์สำหรับ Mac


หากเกิดปัญหาระหว่างแก้ไขการตั้งค่า Wi-Fi หรือใช้งานฟังก์ชั่น Wi-Fi

→ Wi-Fi