การใช้งานรายการ MENU (ดูภาพ)

ท่านสามารถเลือกหลากหลายฟังก์ชั่นดูภาพได้อย่างง่ายดายจากปุ่ม MENU
  1. สลับเป็นโหมดดูภาพ

  1. กดปุ่ม MENU เพื่อแสดงหน้าจอเมนู

  1. เลือกรายการเมนูที่ต้องการด้วย / บนปุ่มหมุนควบคุม

  1. เลือกรายการที่ต้องการด้วย / บนปุ่มหมุนควบคุม หรือหมุนปุ่มหมุนควบคุม

  1. กด ตรงกลางของปุ่มหมุนควบคุมเพื่อใช้งานฟังก์ชั่น