ถ่ายภาพพาโนรามาอัจฉริยะ

ให้ท่านสร้างภาพพาโนรามาจากการประกอบภาพเข้าด้วยกัน กล้องนี้ยังค้นหาใบหน้าบุคคลหรือวัตถุเคลื่อนไหวได้โดยอัตโนมัติ
 1. ตั้งสวิตช์เลือกโหมดไปที่ (ถ่ายภาพพาโนรามาอัจฉริยะ)

 1. เลือกทิศทางการถ่ายภาพ

 1. จัดกล้องให้ตรงกับขอบของวัตถุที่ต้องการถ่าย แล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด

A: ส่วนนี้จะไม่ถูกบันทึก
 1. เลื่อนกล้องจนสุดแถบแนะนำ (B) ตามตัวแสดงบนหน้าจอ

เทคนิคการถ่ายภาพพาโนรามา
เลื่อนกล้องในแนวโค้งด้วยความเร็วคงที่ตามทิศทางที่แสดงบนหน้าจอ วัตถุที่หยุดนิ่ง เหมาะสำหรับการถ่ายภาพพาโนรามามากกว่าวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว
จัดให้มีรัศมีสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้
ทิศทางแนวตั้ง
ทิศทางแนวนอน
 • ก่อนอื่น ให้ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อล็อคโฟกัสและระดับแสง จากนั้นให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด แล้วจึงกวาดหรือหมุนกล้อง

 • การต่อภาพอาจจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าหากภาพมีรูปร่างหรือฉากที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากในบริเวณขอบของภาพ ในกรณีนี้ ให้ปรับองค์ประกอบของภาพโดยให้บริเวณดังกล่าวปรากฏตรงกลางภาพ แล้วถ่ายใหม่อีกครั้ง


ถ่ายภาพพาโนรามา 360 องศา
กล้องถ่ายภาพนี้ประกอบด้วยฟังก์ชั่นถ่ายภาพพาโนรามา ซึ่งสามารถถ่ายภาพแบบพาโนรามาได้เกือบเต็ม 360 องศา
ท่านสามารถถ่ายภาพพาโนรามาได้โดยเลือก MENU ตั้งค่า [ขนาดภาพพาโนรามา] เป็น [360°] ภาพพาโนรามาที่บันทึกแล้วจะสามารถเลื่อนดูได้อย่างถูกต้อง เมื่อเปิดดูด้วยกล้องถ่ายภาพ
 • เลื่อนทิศทางการถ่ายภาพด้วย / ท่านไม่สามารถถ่ายภาพพาโนรามาตามทิศทางแนวตั้ง เมื่อตั้งค่า [ขนาดภาพพาโนรามา] เป็น [360°]

 • ภาพที่บันทึกได้จริงอาจไม่ครอบคลุมครบทั้ง 360 องศา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุเป้าหมายหรือวิธีการถ่ายภาพ

หมายเหตุ
 • ถ้าหากท่านไม่สามารถกวาดกล้องได้ตลอดทั้งวัตถุภายในระยะเวลาที่กำหนด บริเวณสีเทาจะปรากฏบนภาพที่ต่อได้ ในกรณีนี้ ให้เลื่อนกล้องเร็วขึ้นเพื่อบันทึกภาพพาโนรามาได้เต็ม

 • เนื่องจากภาพที่ได้เกิดจากการเชื่อมต่อภาพหลายภาพเข้าด้วยกัน บริเวณที่เชื่อมต่อจะถูกบันทึกอย่างไม่ต่อเนื่อง

 • ในกรณีที่ภาพในช่วงระยะมุมถ่ายภาพพาโนรามาทั้งหมด กับภาพในช่วงระยะมุมล็อค AE/AF มีความสว่าง สี และโฟกัสแตกต่างกันมาก การถ่ายภาพจะไม่สำเร็จ ในกรณีนี้ ให้ปรับค่าช่วงระยะมุมล็อค AE/AF แล้วถ่ายใหม่อีกครั้ง

 • ท่านไม่สามารถสร้างภาพพาโนรามาได้ในกรณีต่อไปนี้:

 • ท่านกวาดกล้องเร็วหรือช้าเกินไป

 • กล้องสั่นไหวมากเกินไป


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง