การดูภาพนิ่ง

  1. สลับเป็นโหมดดูภาพ

  1. เลือกภาพที่ต้องการ

ดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่น
หากท่านใส่การ์ดเมโมรี่ซึ่งมีภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่น หน้าจอลงทะเบียนพร้อมด้วยข้อความ “พบไฟล์ที่ไม่รู้จัก นำเข้าไฟล์” จะปรากฏขึ้น
เปิดดูภาพที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ได้ โดยทำการลงทะเบียนภาพเหล่านั้นก่อน ด้วยการเลือก [OK]