เลื่อนดูภาพพาโนรามา

ท่านสามารถเลื่อนภาพพาโนรามาได้โดยกดปุ่มตรงกลาง ขณะกำลังแสดงภาพพาโนรามา
A:แสดงส่วนของภาพพาโนรามาที่กำลังแสดง

ปุ่มหมุนควบคุม
การทำงาน
เริ่มการเลื่อนภาพ/พักการเลื่อนภาพ
เลื่อนภาพ

  • ภาพพาโนรามาที่ถ่ายด้วยกล้องอื่น อาจจะเลื่อนได้ไม่ถูกต้องเมื่อเปิดดู

  • หมุนก้าน W/T (ซูม) ไปทางด้าน W เพื่อแสดงภาพทั้งภาพอีกครั้ง

หมายเหตุ
  • ภาพพาโนรามาที่ถ่ายที่ขนาด [ความละเอียดสูง] ใช้เวลาในการเลื่อนนานกว่าภาพพาโนรามาขนาดปกติ


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง