ฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้สำหรับแต่ละโหมดถ่ายภาพ

ในตารางข้างล่างนี้ เครื่องหมายถูกแสดงถึงฟังก์ชั่นที่เปลี่ยนค่าได้ ขณะที่เครื่องหมาย — แสดงถึงฟังก์ชั่นที่เปลี่ยนค่าไม่ได้
ไอคอนใต้ [ตั้งเวลา] และ [แฟลช] แสดงถึงโหมดที่ใช้งานได้

ฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในโหมดถ่ายภาพแฟลช
ค้นหาภาพใบหน้า
โฟกัสติดตาม
ตั้งเวลา
ถ่ายภาพต่อเนื่อง
(อัตโนมัติอัจฉริยะ)
(อัตโนมัติพิเศษ)
(โปรแกรมอัตโนมัติ)
(ถ่ายภาพพาโนรามาอัจฉริยะ)
(ภาพนิ่ง 3D)
(ปรับเบลอฉากหลัง)
*

* [ปิด] เลือกใช้ไม่ได้สำหรับ [ค้นหาภาพใบหน้า]

ฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในการเลือกบรรยากาศแฟลช
ค้นหาภาพใบหน้า
โฟกัสติดตาม
ตั้งเวลา
ถ่ายภาพต่อเนื่อง
(ผิวนวล)
*
(ภาพซอฟท์)
*
(ป้องกันภาพสั่นไหว)
(วิว)
(แก้ไขย้อนแสง HDR)
(บุคคลกลางคืน)
(ทิวทัศน์กลางคืน)
(กลางคืน ถือด้วยมือ)
(ความไวแสงสูง)
(อาหาร)
(สัตว์เลี้ยง)
(หาดทราย)
(หิมะ)
(ดอกไม้ไฟ)
(ใต้น้ำ)

* [ปิด] เลือกใช้ไม่ได้สำหรับ [ค้นหาภาพใบหน้า]

ฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในโหมดเอฟเฟ็คภาพแฟลช
ค้นหาภาพใบหน้า
โฟกัสติดตาม
ตั้งเวลา
ถ่ายภาพต่อเนื่อง
(ภาพวาด HDR)
(สีเดียวโทนเข้ม)
(มินิเอเจอร์)
(ทอยคาเมร่า)
(สีสันสดใส)
(สีบนพื้นขาวดำ)
(ภาพโทนสว่างนุ่มนวล)
(ภาพสีน้ำ)
(ภาพวาด)