รายการ MENU ที่ใช้งานได้สำหรับแต่ละโหมดถ่ายภาพ

ในตารางข้างล่างนี้ เครื่องหมายถูกแสดงถึงการตั้งค่าที่เปลี่ยนค่าได้ ขณะที่เครื่องหมาย – แสดงถึงการตั้งค่าที่เปลี่ยนค่าไม่ได้ อาจมีการล็อคหรือจำกัดการตั้งค่าไว้ตามโหมดถ่ายภาพ ดูรายละเอียดได้ในแต่ละหัวข้อ

สวิตช์เลือกโหมด
รายการในเมนู
โหมดถ่ายภาพ
ซีนถ่ายภาพเคลื่อนไหว
ฉากถ่ายภาพพาโนรามา
เอฟเฟ็คของภาพ
เลือกบรรยากาศ
โหมดใช้งานอย่างง่าย
เอฟเฟ็คภาพวาด HDR
จุดสนใจของภาพ
เฉดสี
สีที่ต้องการแสดง
เอฟเฟ็คภาพวาด
ลูกเล่นปรับเบลอ
ลูกเล่นปรับผิวนวล*1
ควบคุมด้วย สมาร์ทโฟน
ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดภาพนิ่ง (Dual Rec)
ขนาดภาพนิ่ง
ขนาดภาพพาโนรามา
คุณภาพของภาพเคลื่อนไหว / ขนาดภาพเคลื่อนไหว
ชดเชยแสง
ISO
อุณหภูมิสี*2
อุณหภูมิสีใต้น้ำ
โฟกัส
โหมดวัดแสง
ช่วงเวลาถ่ายภาพต่อเนื่อง
ระบบจำแนกบรรยากาศ
ลั่นชัตเตอร์ ด้วยรอยยิ้ม
ความไวตรวจรอยยิ้ม
ค้นหาภาพใบหน้า*3
ลดการกะพริบตา
SteadyShot ภาพเคลื่อนไหว
คำแนะนำในกล้อง
(ตั้งค่า)

รายการ MENU ที่ใช้งานไม่ได้ในโหมดเลือกบรรยากาศ/เอฟเฟ็คภาพ

ไอคอนใต้ หรือ แสดงถึงโหมดที่ใช้งานได้

รายการในเมนู
(ภาพนิ่ง)
(ภาพเคลื่อนไหว)
(ภาพนิ่ง)
(ภาพพาโนรามา)
ซีนถ่ายภาพเคลื่อนไหว
ฉากถ่ายภาพพาโนรามา
เอฟเฟ็คของภาพ
เลือกบรรยากาศ
โหมดใช้งานอย่างง่าย
เอฟเฟ็คภาพวาด HDR
จุดสนใจของภาพ
เฉดสี
สีที่ต้องการแสดง
เอฟเฟ็คภาพวาด
ลูกเล่นปรับเบลอ
ลูกเล่นปรับผิวนวล*1
ควบคุมด้วย สมาร์ทโฟน
ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดภาพนิ่ง (Dual Rec)
ขนาดภาพนิ่ง
ขนาดภาพพาโนรามา
คุณภาพของภาพเคลื่อนไหว / ขนาดภาพเคลื่อนไหว
ชดเชยแสง
ISO
อุณหภูมิสี*2
อุณหภูมิสีใต้น้ำ
โฟกัส
โหมดวัดแสง
ช่วงเวลาถ่ายภาพต่อเนื่อง
ระบบจำแนกบรรยากาศ
ลั่นชัตเตอร์ด้วยรอยยิ้ม
ความไวตรวจรอยยิ้ม
ค้นหาภาพใบหน้า*3
ลดการกะพริบตา
SteadyShot ภาพเคลื่อนไหว
คำแนะนำในกล้อง
(ตั้งค่า)

*1 [ปิด] เลือกใช้ไม่ได้สำหรับ [ลูกเล่นปรับผิวนวล] เมื่อเลือกใช้โหมดบรรยากาศ (ผิวนวล)
*2 [แฟลช] เลือกใช้ไม่ได้สำหรับ [อุณหภูมิสี] เมื่อเลือกใช้โหมดบรรยากาศ (ป้องกันภาพสั่นไหว), (กลางคืน ถือด้วยมือ) หรือ (ความไวแสงสูง)
*3 [ปิด] เลือกใช้ไม่ได้สำหรับ [ค้นหาภาพใบหน้า] เมื่อเลือกใช้โหมดบรรยากาศ (ผิวนวล) หรือ (ภาพซอฟท์)