ฉากถ่ายภาพพาโนรามา

เลือกโหมดถ่ายภาพพาโนรามาสำหรับถ่ายภาพแบบพาโนรามา
  1. MENU (ฉากถ่ายภาพพาโนรามา) โหมดที่ต้องการ


(ถ่ายภาพพาโนรามาอัจฉริยะ)
ถ่ายภาพพาโนรามาทั่วไป [รายละเอียด]

(ถ่ายภาพพาโนรามาอัจฉริยะใต้น้ำ)
ให้ท่านถ่ายภาพใต้น้ำในโหมดถ่ายภาพพาโนรามาได้โดยใช้อุปกรณ์กันน้ำ (อย่างเช่น ชุดถ่ายภาพใต้น้ำ)

(เอฟเฟ็คของภาพ)
ให้ท่านถ่ายภาพพาโนรามาและเพิ่มเอฟเฟ็คภาพที่ต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง