จุดสนใจของภาพ

เมื่อท่านเลือกเอฟเฟ็คภาพ [มินิเอเจอร์] ให้ตั้งส่วนของภาพที่ท่านต้องการให้ความสำคัญ
  1. MENU (จุดสนใจของภาพ) โหมดที่ต้องการ(ด้านบน)
เลือกเน้นบริเวณด้านบน

(ตรงกลาง (แนวนอน))
เลือกเน้นบริเวณตรงกลาง
(ด้านล่าง)
เลือกเน้นบริเวณด้านล่าง

(ด้านซ้าย)
เลือกเน้นบริเวณด้านซ้าย

(ตรงกลาง (แนวตั้ง))
ตั้งบริเวณที่ต้องการเน้นไว้ตรงกลางภาพ

(ด้านขวา)
เลือกเน้นบริเวณด้านขวา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง