เอฟเฟ็คภาพวาด

เมื่อท่านเลือกเอฟเฟ็คภาพ [ภาพวาด] ให้ตั้งระดับของเอฟเฟ็ค
  1. MENU (เอฟเฟ็คภาพวาด) โหมดที่ต้องการ(ต่ำ)
ใส่เอฟเฟ็คภาพวาด ระดับ อ่อน ปานกลาง หรือ มาก
(กลาง)

(สูง)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง