ควบคุมด้วย สมาร์ทโฟน

ท่านสามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวโดยการควบคุมกล้องทางไกลจากสมาร์ทโฟนได้
ท่านสามารถเก็บภาพนิ่งที่บันทึกลงในสมาร์ทโฟนได้ด้วย
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่สนับสนุนสมาร์ทโฟน “PlayMemories Mobile” จากแอปสโตร์ลงในสมาร์ทโฟนของท่าน

 1. MENU (ควบคุมด้วย สมาร์ทโฟน)

 1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟน โดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนจอภาพเมื่อกล้องพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ วิธีการเชื่อมต่อมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของสมาร์ทโฟน [รายละเอียด] [รายละเอียด]

 1. จัดองค์ประกอบภาพจากจอภาพของสมาร์ทโฟน จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ (A) เพื่อถ่ายภาพ

 • ท่านสามารถซูมภาพด้วยปุ่มซูม (B)

 • ท่านสามารถสลับระหว่างภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหว (C)

 • ท่านสามารถปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับ [แฟลช], [ตั้งเวลา] หรือจัดเก็บภาพลงบนสมาร์ทโฟนได้ (D) [รายละเอียด]

 • ท่านไม่สามารถใช้งานที่กล้องถ่ายภาพ

หมายเหตุ
 • ภาพนิ่งที่บันทึกในสมาร์ทโฟนอยู่ในรูปแบบ [2M]

 • ไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในสมาร์ทโฟน

เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Android เข้ากับกล้อง

 1. เปิดโปรแกรม “PlayMemories Mobile” บนสมาร์ทโฟน

 1. เลือก (DIRECT-XXXX : DSC-XXXX).

 1. ใส่รหัสผ่านที่แสดงอยู่บนกล้องถ่ายภาพ

สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อเข้ากับกล้องเรียบร้อยแล้ว

เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน iOS เข้ากับกล้อง

 1. เลือก (DIRECT-XXXX : DSC-XXXX) ที่หน้าจอตั้งค่า Wi-Fi ของ iOS

 1. ใส่รหัสผ่านที่แสดงอยู่บนกล้องถ่ายภาพ

สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อเข้ากับกล้องเรียบร้อยแล้ว
 1. เปิดโปรแกรม “PlayMemories Mobile” บนสมาร์ทโฟน

ฟังก์ชั่นที่สามารถตั้งค่าได้ด้วยสมาร์ทโฟน


แฟลช
เลือก [ปิด] หรือ [อัตโนมัติ]
ตั้งเวลา
เลือก [ปิด], [2 วินาที] หรือ [10 วินาที]
ตรวจสอบรีวิว
เลือก [ปิด], [รีวิวเท่านั้น] หรือ [รีวิว, จัดเก็บภาพ]
หากท่านเลือก [รีวิว, จัดเก็บภาพ] ท่านสามารถบันทึกภาพนิ่งลงในสมาร์ทโฟนได้ด้วย