ขนาดภาพนิ่ง/ขนาดภาพพาโนรามา

ขนาดภาพเป็นตัวกำหนดขนาดของไฟล์ภาพที่ถูกบันทึกเมื่อท่านถ่ายภาพ
ขนาดภาพที่โตขึ้น จะให้รายละเอียดของภาพมากขึ้นเมื่อพิมพ์ภาพบนกระดาษขนาดใหญ่ ขนาดภาพที่เล็กลง ทำให้สามารถบันทึกภาพได้เป็นจำนวนมากขึ้น

ขนาดภาพในการถ่ายภาพนิ่ง

  1. MENU (ขนาดภาพนิ่ง) ขนาดที่ต้องการขนาดภาพ
(แนวนอน × แนวตั้ง)
คำแนะนำใช้งาน
จำนวนภาพ
การพิมพ์ภาพ
(4896 × 3672)
สำหรับพิมพ์ที่ขนาดสูงสุด A3+
น้อยกว่า
มากกว่า
ละเอียด
หยาบ
(4608 × 3456)
/WX80)

(3648 × 2736)
สำหรับพิมพ์ที่ขนาดสูงสุด A3

(2592 × 1944)
สำหรับพิมพ์ที่ขนาด 10×15 ซม. ถึง A4

(640 × 480)
สำหรับส่งแนบไปกับอีเมล์

(4896 × 2752)
สำหรับดูภาพบนหน้าจอทีวีความละเอียดสูงและพิมพ์ที่ขนาดสูงสุด A3+
น้อยกว่า
มากกว่า
ละเอียด
หยาบ
(4608 × 2592)
/WX80)
สำหรับดูภาพบนหน้าจอทีวีความละเอียดสูงและพิมพ์ที่ขนาดสูงสุด A3

(1920 × 1080)
สำหรับดูภาพบนหน้าจอทีวีความละเอียดสูง

ขนาดภาพนิ่ง 3D

  1. MENU (ขนาดภาพนิ่ง) ขนาดที่ต้องการ


(4896 × 3672)
สำหรับพิมพ์ที่ขนาดสูงสุด A3+
(4608 × 3456)
/WX80)

(4896 × 2752)
สำหรับดูภาพบนหน้าจอทีวีความละเอียดสูงและพิมพ์ที่ขนาดสูงสุด A3+
(4608 × 2592)
/WX80)
สำหรับดูภาพบนหน้าจอทีวีความละเอียดสูงและพิมพ์ที่ขนาดสูงสุด A3


หมายเหตุ
  • เมื่อท่านพิมพ์ภาพนิ่งที่บันทึกที่สัดส่วน 16:9 ขอบทั้งสองด้านของภาพอาจจะถูกตัดออก


ขนาดภาพในโหมดใช้งานอย่างง่าย

  1. MENU [ขนาดภาพนิ่ง] ขนาดที่ต้องการ


ใหญ่
ถ่ายภาพที่ขนาด [18M] , [16M] /WX80)

เล็ก
ถ่ายภาพที่ขนาด [5M]


ขนาดภาพเมื่อถ่ายภาพพาโนรามา

  1. MENU (ขนาดภาพพาโนรามา) ขนาดที่ต้องการ


(ปกติ)
(แนวนอน: 4912 × 1080)
(แนวตั้ง: 3424 × 1920)
ถ่ายภาพที่ขนาดมาตรฐาน

(กว้าง)
(แนวนอน: 7152 × 1080)
(แนวตั้ง: 4912 × 1920)
ถ่ายภาพที่ขนาดกว้าง

(360°)
(แนวนอน: 11520 × 1080)
ถ่ายภาพ 360 องศา

(ความละเอียดสูง)
(แนวนอน: 10480 × 4096)
ถ่ายภาพพาโนรามาความละเอียดสูงที่ขนาด 43 ล้านพิกเซล

หมายเหตุ
  • ถ้าหากท่านไม่สามารถพิมพ์ภาพพาโนรามาที่บันทึกที่ขนาด [ความละเอียดสูง] เนื่องจากมีขนาดโตเกินไป ให้ใช้ฟังก์ชั่นปรับขนาดในซอฟต์แวร์ “PlayMemories Home”


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง