ส่งไปยังสมาร์ทโฟน

ให้ท่านอัพโหลดและถ่ายโอนภาพไปยังสมาร์ทโฟน
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่สนับสนุนสมาร์ทโฟน “PlayMemories Mobile” จากแอปสโตร์ลงในสมาร์ทโฟนของท่าน
  1. สลับเป็นโหมดดูภาพ

  1. MENU (ส่งไปยังสมาร์ทโฟน) โหมดที่ต้องการ

  1. ใช้งานตามโหมดที่เลือก


(เลือกบนอุปกรณ์นี้)
เลือกภาพจากกล้องที่ต้องการโอนไปยังสมาร์ทโฟน
เลือกจาก [ภาพนี้], [ทุกภาพในกลุ่มภาพต่อเนื่องนี้], [ทุกภาพในวันที่นี้] หรือ [หลายภาพ]
[OK]
หากท่านเลือก [หลายภาพ] ให้เลือกภาพ จากนั้นกด MENU [OK]
(เลือกบนสมาร์ทโฟน)
อัพโหลดภาพนิ่งทั้งหมดในหน่วยความจำภายในหรือการ์ดเมโมรี่

หมายเหตุ
  • ตัวเลือกสำหรับขนาดภาพคือ ขนาดซึ่งใช้ถ่ายภาพในรูปแบบ [2M] หรือ [VGA]

  • หากต้องการเปลี่ยนขนาดของภาพที่จะโอนไปยังสมาร์ทโฟน ให้ใช้ “PlayMemories Mobile”

  • ภาพบางภาพอาจดูบนสมาร์ทโฟนไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับรูปแบบข้อมูล

  • ท่านไม่สามารถโอนภาพเคลื่อนไหว AVCHD

  • เมื่อมีการ์ดเมโมรี่เสียบอยู่ในกล้อง [โหมดดูภาพ] จะถูกตั้งไปที่ [ดูภาพตามวันที่]

  • กล้องใช้ข้อมูลการเชื่อมต่อสำหรับ [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อ ถ้าท่านต้องการแก้ไขอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับกล้อง ให้รีเซ็ตข้อมูลการเชื่อมต่อโดยกด MENU (ตั้งค่า) (ตั้งค่าเครือข่าย) [รีเซ็ต SSID/รหัสลับ] หลังรีเซ็ตข้อมูลการเชื่อมต่อแล้ว ท่านต้องตั้งค่าสมาร์ทโฟน [รายละเอียด]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง