ดูภาพบนทีวี

ถ้าไม่ได้เชื่อมต่อกล้องกับทีวีด้วยสาย HDMI ท่านสามารถดูภาพบนทีวีที่เชื่อมต่อเครือข่ายได้ โดยถ่ายโอนภาพถ่ายจากกล้อง ท่านอาจต้องตั้งค่าทีวีก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี ดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานของเครื่องทีวี
 1. สลับเป็นโหมดดูภาพ

 1. MENU (ดูภาพบนทีวี) อุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

 1. ถ้าต้องการดูภาพแบบสไลด์โชว์ ให้กด

 • ดูภาพแบบเลือกด้วยตนเองได้โดยกด /

 • แก้ไขอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยกด เพื่อเลือก [OPTION] [ชื่ออุปกรณ์] แล้วกด

การตั้งค่าสไลด์โชว์

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับสไลด์โชว์โดยกด [ตั้งค่าสไลด์โชว์]

เปิดดูภาพที่เลือก
เลือกกลุ่มของภาพที่ต้องการแสดง ค่าจะถูกกำหนดไว้ที่ [โฟลเดอร์] เมื่อใช้หน่วยความจำภายในในการบันทึกภาพ
ดูตามโฟลเดอร์: เลือกจาก [ทุกภาพ] หรือ [โฟลเดอร์]
ดูภาพตามวันที่: เลือกจาก [ทุกภาพ] หรือ [วันที่นี้]
ดนตรี*
เลือกจาก [Music1] ถึง [Music4] หรือ [ปิดเสียง]
ลูกเล่น*
เลือกจาก [เปิด] และ [ปิด]
ช่วงเวลา
เลือกจาก [สั้น] ถึง [ยาว]

* การตั้งค่าจะมีผลกับทีวี BRAVIA ซึ่งใช้กับฟังก์ชั่นนี้ได้เท่านั้น
หมายเหตุ
 • ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้บนทีวีที่สนับสนุน DLNA renderer

 • ท่านสามารถดูภาพบนทีวีที่สามารถรับสัญญาณ Wi-Fi Direct หรือทีวีที่เชื่อมต่อเครือข่ายได้ (รวมทั้งเคเบิลทีวี)

 • ถ้าท่านเชื่อมต่อทีวีและกล้องโดยไม่ได้ใช้ Wi-Fi Direct ท่านจะต้องลงทะเบียนสถานีสัญญาณบนกล้องก่อนเป็นอันดับแรก

 • อาจใช้เวลาสักครู่กว่าที่ภาพจะปรากฏบนทีวี

 • ไม่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวบนทีวีผ่านระบบ Wi-Fi ใช้สาย HDMI (แยกจำหน่าย)

 • แม้ท่านจะโอนภาพที่ถ่ายในโหมดถ่ายภาพ 3D ไปยังทีวี ท่านไม่สามารถเปิดดูภาพดังกล่าวในแบบ 3D

 • แม้ว่าท่านจะตั้งค่า [ดนตรี] สำหรับการตั้งค่าสไลด์โชว์ไว้ที่ [ปิดเสียง] เสียงอาจจะยังคงดังออกมา ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงดนตรีของทีวี

 • ในการถ่ายโอนภาพถ่ายต่อเนื่องไปยังทีวี การตั้งค่าสำหรับ [แสดงกลุ่มภาพถ่ายต่อเนื่อง] จะเป็นตัวกำหนดว่าจะถ่ายโอนเพียงภาพหลักภาพเดียวหรือถ่ายโอนทุกภาพ


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง