ปรับแต่ง

ปรับแต่งภาพที่ถ่ายไว้แล้วจัดเก็บเป็นไฟล์ภาพใหม่
ภาพต้นฉบับจะถูกเก็บเอาไว้
 1. สลับเป็นโหมดดูภาพ

 1. MENU (ปรับแต่ง) โหมดที่ต้องการ

 1. ทำการปรับแต่งตามวิธีการใช้งานในแต่ละโหมด


(ตัดขอบ (ปรับขนาด))
บันทึกภาพเปิดดูที่ขยายแล้ว
หมุนก้าน W/T (ซูม) ไปทางด้าน T () เพื่อซูมเข้า และไปทางด้าน W เพื่อซูมออก
เลือกจุดที่ซูมด้วย ///
MENU เลือกขนาดภาพที่จัดเก็บ
 • คุณภาพของภาพตัดขอบอาจจะด้อยลง

 • ขนาดของภาพที่ท่านตัดได้อาจจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับภาพ

(ปรับชัด Unsharp mask)
ปรับภาพในกรอบที่เลือกให้คมชัด
เลือกบริเวณ (กรอบ) ของภาพที่ต้องการปรับแต่งด้วย /// MENU [OK]
 • อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเพียงพอ และคุณภาพของภาพอาจจะด้อยลงได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาพ


หมายเหตุ
 • ท่านไม่สามารถปรับแต่งภาพต่อไปนี้:

 • ภาพพาโนรามา

 • ภาพ 3D

 • ภาพเคลื่อนไหว

 • ภาพที่แสดงในกลุ่มภาพต่อเนื่อง