ลบ

ท่านสามารถเลือกลบภาพที่ไม่ต้องการได้ ท่านสามารถลบภาพด้วยปุ่ม Delete (ลบ) ได้อีกด้วย
  1. สลับเป็นโหมดดูภาพ

  1. MENU (ลบ) โหมดที่ต้องการ

  1. [OK]


(ทั้งหมดยกเว้นภาพนี้)
ลบทุกภาพในกลุ่มภาพถ่ายต่อเนื่องยกเว้นภาพที่เลือก ในโหมดแสดงกลุ่มภาพถ่ายต่อเนื่อง
(ทุกภาพในกลุ่มภาพต่อเนื่องนี้)
ลบทุกภาพในกลุ่มภาพต่อเนื่องที่เลือกพร้อมๆกัน
(ภาพนี้)
ลบภาพที่แสดงอยู่ขณะนี้ในโหมดแสดงภาพเดี่ยว
(หลายภาพ)
ให้ท่านเลือกและลบภาพหลายภาพพร้อมกัน
  1. หลังขั้นตอนที่ 2 เลือกภาพที่ต้องการลบ แล้วกด

ยกเลิกการเลือกได้โดยกด อีกครั้งเพื่อถอนเครื่องหมาย
  1. MENU [OK]

(ทุกภาพในวันที่นี้)
(ทุกภาพในโฟลเดอร์นี้)
(ทุกไฟล์ดู AVCHD)
ลบทุกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในช่วงวันที่หรือโฟลเดอร์ที่เลือก หรือภาพเคลื่อนไหว AVCHD ทั้งหมดพร้อมกัน

หมายเหตุ
  • ในโหมดใช้งานอย่างง่าย ท่านสามารถเลือกจาก [ภาพเดียว] หรือ [ทุกภาพ]

  • เมื่อใช้หน่วยความจำภายในในการบันทึกภาพ โหมดดูภาพจะถูกตั้งเป็นดูตามโฟลเดอร์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง