กด WPS

ถ้าสถานีสัญญานของท่านมีปุ่ม WPS ท่านสามารถลงทะเบียนสถานีสัญญาณบนกล้องได้ง่ายๆ โดยกดปุ่ม WPS
  1. MENU (ตั้งค่า) (ตั้งค่าเครือข่าย) [กด WPS]

  1. กดปุ่ม WPS บนสถานีสัญญาณที่ต้องการลงทะเบียน

หมายเหตุ
  • ในการใช้งาน [กด WPS] ระบบความปลอดภัยของสถานีสัญญาณจะต้องตั้งเป็น WPA2 หรือ WPA และสนับสนุนระบบกดปุ่ม WPS สำหรับในกรณีที่ตั้งระบบความปลอดภัยเป็น WEP หรือไม่สนับสนุนระบบกดปุ่ม WPS ให้ลงทะเบียนสถานีสัญญาณเองแบบแมนนวล [รายละเอียด]

  • ดูรายละเอียดของฟังก์ชั่นและการตั้งค่าของสถานีสัญญาณได้จากคู่มือการใช้งานของสถานีสัญญาณ หรือติดต่อผู้ที่มีหน้าที่ดูแลสถานีสัญญาณ

  • ในบางกรณีอาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้ หรือระยะทางที่สื่อสารข้อมูลได้อาจสั้นลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ อย่างเช่น สิ่งกีดขวางระหว่างกล้องและสถานีสัญญาณ วัสดุของสิ่งกีดขวาง/กำแพง สถานะของคลื่นวิทยุ เป็นต้น ในกรณีนี้ให้เปลี่ยนตำแหน่งของกล้อง หรือเลื่อนกล้องให้เข้ามาใกล้กับสถานีสัญญาณมากขึ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง