รีเซ็ต SSID/รหัสลับ

กล้องใช้ข้อมูลการเชื่อมต่อสำหรับ [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] และ [ควบคุมด้วย สมาร์ทโฟน] ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อ ถ้าท่านต้องการแก้ไขอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับกล้อง ให้รีเซ็ตข้อมูลการเชื่อมต่อตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. MENU (ตั้งค่า) (ตั้งค่าเครือข่าย) [รีเซ็ต SSID/รหัสลับ] [OK]

หมายเหตุ
  • หลังรีเซ็ตข้อมูลการเชื่อมต่อแล้ว ท่านต้องตั้งค่าสมาร์ทโฟน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง