ดูภาพบนทีวี HD ด้วยสาย HDMI (แยกจำหน่าย)

เชื่อมต่อกล้องเข้ากับทีวี HD (ความละเอียดสูง) ที่มีช่องต่อ HDMI ด้วยสาย HDMI (แยกจำหน่าย)
 1. ปิดสวิตช์กล้องและเครื่องทีวี

 1. ต่อช่องต่อ HDMI แบบไมโครของกล้อง (A) เข้ากับช่องต่อ HDMI ของทีวี (B) ด้วยสาย HDMI (แยกจำหน่าย) (C)


 1. เปิดสวิตช์เครื่องทีวีและตั้งค่าสัญญาณเข้า

 1. เปิดสวิตช์กล้อง

เลือกภาพที่ต้องการหลังจากที่ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องปรากฏบนทีวี
“PhotoTV HD”
กล้องถ่ายภาพนี้สนับสนุนมาตรฐาน “PhotoTV HD”
เมื่อเชื่อมต่อกับ TV ของ Sony ที่สนับสนุน “PhotoTV HD” โดยใช้สาย HDMI (แยกจำหน่าย) ท่านจะสามารถเพลิดเพลินไปกับโลกใหม่ของการถ่ายภาพด้วยคุณภาพระดับ Full HD
 • “PhotoTV HD” ให้การนำเสนอลวดลายและสีสันอันละเอียดอ่อนเต็มไปด้วยรายละเอียด มีลักษณะเหมือนภาพถ่ายจริงๆ

 • เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ TV ของ Sony ที่สนับสนุนโหมด Video A โดยใช้สาย HDMI TV ของท่านจะปรับคุณภาพของภาพให้เหมาะสำหรับภาพนิ่งโดยอัตโนมัติ เมื่อการตั้งค่าของ TV ถูกกำหนดเป็นวิดีโอ คุณภาพของภาพจะถูกปรับให้เหมาะสมกับภาพเคลื่อนไหว

 • เมื่อเปิดดูภาพเคลื่อนไหว AVCHD ขอแนะนำให้ตั้งค่า [โหมดดูภาพ] เป็น [ดู AVCHD]

 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งานของ TV


หมายเหตุ
 • ภาพที่ถ่ายที่ขนาด [VGA] ไม่สามารถแสดงได้ในรูปแบบ HD

 • อย่าต่อช่องต่อสัญญาณออกของกล้องเข้ากับช่องต่อสัญญาณออกของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อด้วย เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องทีวีที่ช่องต่อสัญญาณออกทั้งสองฝั่ง ภาพและเสียงจะไม่ปรากฏ การเชื่อมต่อเช่นนี้ยังอาจจะก่อให้เกิดปัญหากับกล้องและ/หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้อีกด้วย

 • กล้องอาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้องกับเครื่องทีวี HD บางรุ่น เช่น ท่านอาจจะไม่สามารถดูภาพบนหน้าจอทีวี HD หรือไม่ได้ยินเสียงจากเครื่องทีวี HD

 • ใช้สาย HDMI ที่มีโลโก้ HDMI

 • ใช้หัวต่อ HDMI เล็กที่ปลายข้างหนึ่ง (สำหรับกล้อง) และหัวต่อที่เหมาะสมกับเครื่องทีวีของท่านที่ปลายอีกข้างหนึ่ง ท่านไม่สามารถดูภาพบนทีวีที่ไม่มีหัวต่อ HDMI

 • การบันทึกอาจจะยุติลงโดยอัตโนมัติเพื่อรักษากล้องเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ถ้าหากท่านถ่ายภาพเคลื่อนไหวขณะเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องทีวีด้วยสาย HDMI (แยกจำหน่าย)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง