สภาพแวดล้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แนะนำ

ขอแนะนำให้ใช้สภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ ในการใช้งานซอฟต์แวร์ “PlayMemories Home” (Windows), “Music Transfer” และ “Wireless Auto Import” (Windows/Mac) และในการนำเข้าภาพผ่านการเชื่อมต่อ USB

Windows


ระบบปฏิบัติการ (ติดตั้งมากับเครื่อง)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/ Windows 8
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
Intel Pentium III 800 MHz หรือเร็วกว่า (สำหรับการเล่น/แก้ไขภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูง: จำเป็นต้องใช้ Intel Core Duo 1.66 GHz หรือเร็วกว่า/Intel Core 2 Duo 1.66 GHz หรือเร็วกว่า (Intel Core 2 Duo 2.26 GHz หรือเร็วกว่า เมื่อประมวลผลภาพเคลื่อนไหว AVC HD (FX/FH)))
หน่วยความจำ
Windows XP: 512 MB หรือมากกว่า (ขอแนะนำ 1 GB หรือมากกว่า)
Windows Vista / Windows 7 / Windows 8: 1 GB หรือมากกว่า
ฮาร์ดดิสก์ (เนื้อที่ดิสก์ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง)
ประมาณ 500 MB
จอภาพ
1,024 จุด × 768 จุดหรือมากกว่า

* ไม่สนับสนุนรุ่น 64-bit และ Starter (Edition)
ท่านต้องมี Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 หรือใหม่กว่าติดตั้งอยู่สำหรับการสร้างแผ่นดิสก์

Mac


ระบบปฏิบัติการ (ติดตั้งมากับเครื่อง)
การเชื่อมต่อ USB : Mac OS X v10.5 ถึง v10.8
Music Transfer: Mac OS X v10.5 ถึง v10.8*
Wireless Auto Import : Mac OS X v10.5 – v10.7

* ที่ใช้ Intel processor
หมายเหตุ
  • ไม่รับรองการทำงานเมื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการปรับปรุงเป็นระบบปฏิบัติการข้างต้นในภายหลัง หรือคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้ระบบปฏิบัติการได้หลายอย่าง (multi-boot)

  • ถ้าหากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB สองชิ้นหรือมากกว่าเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อมๆกัน อุปกรณ์บางตัว ซึ่งรวมถึงกล้องดิจิตอล อาจจะไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของอุปกรณ์ USB ที่ท่านใช้

  • การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับช่องต่อ USB ที่รองรับ Hi-Speed USB (USB 2.0) จะทำให้รับส่งข้อมูลขั้นสูงได้ (รับส่งข้อมูลความเร็วสูง) เนื่องจากกล้องนี้สนับสนุน Hi-Speed USB (USB 2.0).

  • เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านตื่นจากการหยุดพักทำงาน (ในโหมด suspend หรือ sleep) การสื่อสารระหว่างกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะยังไม่กลับคืนมาทันที