“PlayMemories Home” (Windows)

ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างของฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้เมื่อท่านใช้ “PlayMemories Home”
  • โปรแกรม “PlayMemories Home” ช่วยให้ท่านนำเข้าภาพที่ถ่ายด้วยกล้องเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงภาพบนคอมพิวเตอร์ ทำการเชื่อมต่อ USB ระหว่างกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแล้วคลิก [Import]

  • ท่านสามารถแสดงภาพที่บันทึกอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตามวันที่ที่ถ่ายภาพในหน้าจอแสดงปฏิทิน

  • ท่านสามารถจัดเก็บและพิมพ์ภาพพร้อมวันที่กำกับ

  • ท่านสามารถแก้ไขภาพนิ่งได้ อย่างเช่น ปรับขนาด (ย่อขยาย) และตัดภาพ (ตัดขอบ)

  • ท่านสามารถแก้ไขภาพนิ่ง และเปลี่ยนวันที่และเวลาถ่ายภาพได้

  • สามารถเขียนแผ่นดิสก์ Blu-ray, แผ่นดิสก์ AVCHD และแผ่นดิสก์ DVD-Video ได้จากภาพเคลื่อนไหว AVCHD ที่นำเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

  • ท่านสามารถส่งภาพขึ้นสู่บริการบนเครือข่าย (ต้องใช้สภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

  • ดูรายละเอียดอื่นๆใน (PlayMemories Home Help Guide)

หมายเหตุ
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ไม่รองรับการใช้งาน “PlayMemories Home” ให้ใช้โปรแกรมที่ติดตั้งมากับเครื่อง Mac เพื่อเปิดดูภาพ