ซอฟต์แวร์สำหรับ Mac

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับ Mac ได้ที่ URL ต่อไปนี้:

“Wireless Auto Import”

ก่อนจัดเก็บลงเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ต้องทำการติดตั้ง “Wireless Auto Import” ก่อน ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จาก URL ที่แสดงข้างต้น แล้วติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ดูรายละเอียดได้ในข้อความช่วยเหลือของ “Wireless Auto Import”
หมายเหตุ
  • ซอฟต์แวร์ที่มีแตกต่างกันไปตามท้องที่


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง