นำภาพเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

โปรแกรม “PlayMemories Home” ช่วยให้ท่านนำเข้าภาพได้อย่างง่ายดาย
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นต่างๆของโปรแกรม “PlayMemories Home” ได้ใน “PlayMemories Home Help Guide”

นำเข้าภาพสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows โดยไม่ใช้ “PlayMemories Home”

เมื่อหน้าจอผู้ช่วย AutoPlay ปรากฏขึ้นมาหลังทำการเชื่อมต่อ USB ระหว่างกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คลิก [Open folder to view files] [OK] [DCIM] หรือ [MP_ROOT] เพื่อคัดลอกภาพที่ต้องการไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ถ้าหากหน้าจอ Device Stage ปรากฏใน Windows 7 ให้ดับเบิ้ลคลิก [Browse Files] ไอคอนสื่อบันทึก โฟลเดอร์ที่บรรจุภาพที่ท่านต้องการนำเข้า

นำเข้าภาพสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac โดยไม่ใช้ “PlayMemories Home”

เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ของท่าน ดับเบิ้ลคลิกไอคอนที่เพิ่งปรากฏขึ้นมาบนพื้นหน้าจอ โฟลเดอร์ที่บรรจุภาพที่ท่านต้องการนำเข้า แล้วลากไฟล์ภาพไปปล่อยที่ไอคอนฮาร์ดดิสก์
หมายเหตุ
  • ใช้ “PlayMemories Home” สำหรับการใช้งาน เช่น นำเข้าภาพเคลื่อนไหว AVCHD สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ (Windows)

  • ใช้ซอฟต์แวร์ “iMovie” ที่ติดตั้งมากับเครื่อง Mac สำหรับการใช้งาน เช่น นำเข้าภาพเคลื่อนไหว AVCHD สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ (Mac)

  • ถ้าหากมีการใช้งานไฟล์ภาพเคลื่อนไหว AVCHD หรือโฟลเดอร์บนกล้อง จากเครื่อง PC ขณะกล้องกำลังเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง PC การกระทำนั้นอาจจะทำลายไฟล์ภาพหรืออาจจะทำให้ไม่สามารถเปิดดูได้อีก อย่าลบหรือคัดลอกภาพเคลื่อนไหว AVCHD ในการ์ดเมโมรี่ของกล้องจากเครื่อง PC Sony ไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะนี้

  • กล้องสร้างภาพ 3D โดยรวมไฟล์ JPEG เข้ากับไฟล์ MPO ถ้าหากท่านลบไฟล์ใดไฟล์หนึ่งบนเครื่อง PC ท่านจะไม่สามารถแสดงภาพ 3D