เกี่ยวกับแบตเตอรี่สำรองชนิดชาร์จได้ภายในกล้อง

กล้องนี้มีแบตเตอรี่ชาร์จไฟอยู่ภายในกล้อง เพื่อเก็บรักษาวันที่และเวลาและการตั้งค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดสวิตช์อยู่
แบตเตอรี่ชาร์จไฟนี้จะถูกชาร์จอยู่ตลอดเวลาที่ท่านใช้งานกล้อง อย่างไรก็ตาม ถ้าหากท่านใช้งานกล้องเป็นระยะเวลาสั้นๆ แบตเตอรี่จะค่อยๆคลายประจุ และถ้าหากท่านไม่ใช้งานกล้องเลยเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือน ประจุแบตเตอรี่ก็จะหมดได้ ในกรณีนี้ ท่านจะต้องทำการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไฟนี้ก่อนใช้งานกล้อง
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะยังไม่ได้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ที่สามารถรีชาร์จได้นี้ ท่านยังคงสามารถใช้งานกล้องได้ แต่กล้องจะไม่แสดงวันที่และเวลา

วิธีการชาร์จแบตเตอรี่สำรองชนิดชาร์จได้ภายในกล้อง

ใส่ก้อนแบตเตอรี่ที่ชาร์จมาเต็มลงในกล้อง แล้ววางกล้องปิดสวิตช์ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงหรือมากกว่า