loading Now Loading..
loading Now Loading..

SONY

ILCE-6000

ILCE-6000

Thông tin tương thích

E-mount

Fully compatibleTương thích hoàn toàn

Ống kính có tiêu cự cố định


Ống kính macro


Ống kính zoom


Bộ chuyển đổi

A-mount

Fully compatibleTương thích hoàn toàn

Ống kính có tiêu cự cố định


Ống kính macro


Ống kính zoom


Bộ chuyển đổi

Konica Minolta

Fully compatibleTương thích hoàn toàn

Ống kính có tiêu cự cố định


Ống kính macro


Ống kính zoom


Bộ chuyển đổi

Tùy vào quốc gia hoặc khu vực của bạn, một số sản phẩm hiển thị có thể không có sẵn.