loading Now Loading..

SONY

SAL1870

SAL1870
Thông tin tương thích

Chọn model

A-mount

Fully compatibleTương thích hoàn toànCompatible with restrictionsTương thích, nhưng có giới hạn

DSLR-


ILCA-


SLT-

E-mount

* Cần có bộ ngàm chuyển đổi. Chọn sản phẩm bạn muốn sử dụng để kiểm tra thông tin chi tiết.
Fully compatibleTương thích hoàn toànCompatible with restrictionsTương thích, nhưng có giới hạn

ILCE-


NEX-


Máy ảnh kiểu ống kính rời


Máy ảnh quay vlog


NEX-VG

E-mount

* Cần có bộ ngàm chuyển đổi. Chọn sản phẩm bạn muốn sử dụng để kiểm tra thông tin chi tiết.
Fully compatibleTương thích hoàn toànCompatible with restrictionsTương thích, nhưng có giới hạn

Máy quay video chuyên nghiệp

Tùy vào quốc gia hoặc khu vực của bạn, một số sản phẩm hiển thị có thể không có sẵn.

Thông tin liên quan