loading Now Loading..

SONY

SEL70200GM2

SEL70200GM2
Thông tin tương thích

Chọn model

E-mount

Fully compatibleTương thích hoàn toànCompatible with restrictionsTương thích, nhưng có giới hạn

ILCE-


NEX-


Máy ảnh kiểu ống kính rời


Máy ảnh quay vlog


NEX-VG

E-mount

Fully compatibleTương thích hoàn toànCompatible with restrictionsTương thích, nhưng có giới hạn

Máy quay video chuyên nghiệp

Tùy vào quốc gia hoặc khu vực của bạn, một số sản phẩm hiển thị có thể không có sẵn.

Thông tin liên quan