loading Now Loading..

SONY

NEX-VG30

NEX-VG30
Thông tin tương thích

Chọn model

E-mount

Fully compatibleTương thích hoàn toànCompatible with restrictionsTương thích, nhưng có giới hạn

Ống kính có tiêu cự cố định


Ống kính macro


Ống kính zoom


Bộ chuyển đổi

A-mount

Fully compatibleTương thích hoàn toànCompatible with restrictionsTương thích, nhưng có giới hạn

Ống kính có tiêu cự cố định


Ống kính macro


Ống kính zoom


Bộ chuyển đổi

Konica Minolta

Fully compatibleTương thích hoàn toànCompatible with restrictionsTương thích, nhưng có giới hạn

Ống kính có tiêu cự cố định


Ống kính macro


Ống kính zoom


Bộ chuyển đổi

Tùy vào quốc gia hoặc khu vực của bạn, một số sản phẩm hiển thị có thể không có sẵn.

Thông tin liên quan