Apparater som stöds

 • Det kan hända att vissa av produkterna som visas inte finns i ditt land eller din region.
 • Modellnamn RAW-bearbetning Fjärrstyrd tagning Realtidsvisning Växla AF/MF Manuellt fokus Egen vitbalans Prioritetsinställning för lägesomkopplaren Multitagning med bildpunktsjustering Fokusramsvisning i Viewer Tagning med brusred.
  USB-anslutning Wi-Fi-anslutning Trådb. LAN
  ZV-E1      
  ZV-E10          
  ILCE-1 *1  
  ILCE-9M3  
  ILCE-9M2      
  ILCE-9                  
  ILCE-7SM3 *1      
  ILCE-7SM2                  
  ILCE-7S                  
  ILCE-7RM5    
  ILCE-7RM4A   *2    
  ILCE-7RM4   *2    
  ILCE-7RM3A         *3    
  ILCE-7RM3         *3    
  ILCE-7RM2                  
  ILCE-7R                    
  ILCE-7CR    
  ILCE-7CM2      
  ILCE-7C        
  ILCE-7M4 *1      
  ILCE-7M3              
  ILCE-7M2                  
  ILCE-7                    
  ILCE-6700      
  ILCE-6600              
  ILCE-6500                  
  ILCE-6400              
  ILCE-6300                    
  ILCE-6100              
  ILCE-6000                    
  ILCE-5100                    
  ILCE-5000                    
  ILCE-3500                      
  ILCE-3000                      
  NEX-7                      
  NEX-6                      
  NEX-5T                      
  NEX-5R                      
  NEX-5N                      
  NEX-5                      
  NEX-F3                      
  NEX-3N                      
  NEX-C3                      
  NEX-3                      
  NEX-VG20                      
  NEX-VG30                      
  NEX-VG900                      
  ILCE-QX1                      

  *1 Använd [P/A/S/M-läget] som kamerans [Expon.kont.typ] under filminspelning.
  *2 Funktionen för rerelsekorrigering stöds ej.
  *3 Funktionen för rerelsekorrigering och 16-bildskompositfunktionen stöds ej.

 • Modellnamn RAW-bearbetning Fjärrstyrd tagning Realtidsvisning Växla AF/MF Manuellt fokus Egen vitbalans Prioritetsinställning för lägesomkopplaren Multitagning med bildpunktsjustering
  USB-anslutning Wi-Fi-anslutning
  ILCA-99M2            
  ILCA-77M2            
  ILCA-68                
  SLT-A99V              
  SLT-A77V                
  SLT-A65V                
  SLT-A58              
  SLT-A57                
  SLT-A55V                
  SLT-A37                
  SLT-A35                
  SLT-A33                
  DSLR-A900 *              
  DSLR-A850                
  DSLR-A700 *              
  DSLR-A580                
  DSLR-A560                
  DSLR-A550                
  DSLR-A500                
  DSLR-A450                
  DSLR-A390                
  DSLR-A380                
  DSLR-A350                
  DSLR-A330                
  DSLR-A300                
  DSLR-A290                
  DSLR-A230                
  DSLR-A200                
  DSLR-A100                

  * Använd Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) Ver.1.4 för fjärrfotografering med DSLR-A900/A700.

 • Modellnamn RAW-bearbetning Fjärrstyrd tagning Realtidsvisning Växla AF/MF Manuellt fokus Egen vitbalans Prioritetsinställning för lägesomkopplaren Multitagning med bildpunktsjustering Fokusramsvisning i Viewer
  USB-anslutning Wi-Fi-anslutning
  ZV-1F          
  ZV-1M2      
  ZV-1              
  DSC-HX95              
  DSC-HX99              
  DSC-WX700                
  DSC-WX800                
  DSC-RX0M2              
  DSC-RX0              
  DSC-RX1RM2                
  DSC-RX1R                  
  DSC-RX1                  
  DSC-RX10M4                
  DSC-RX10M3                
  DSC-RX10M2                
  DSC-RX10                  
  DSC-RX100M7              
  DSC-RX100M6              
  DSC-RX100M5A                
  DSC-RX100M5                
  DSC-RX100M4                
  DSC-RX100M3                  
  DSC-RX100M2                  
  DSC-RX100                  
  DSC-R1                  
 • Modellnamn RAW-bearbetning Fjärrstyrd tagning Realtidsvisning Växla AF/MF Manuellt fokus Egen vitbalans Prioritetsinställning för lägesomkopplaren Multitagning med bildpunktsjustering Fokusramsvisning i Viewer
  USB-anslutning Wi-Fi-anslutning Trådb. LAN
  ILME-FX3 *1      
  ILME-FX30 *1      
  ILX-LR1 ✓ *2  

  *1 Om filformatet är inställt på [XAVC S-I DCI 4K] så använd kameran för att gå över till 24p från andra lägen än 24p (inklusive stillbilder), och vice versa.

  *2 Det krävs en USB-LAN-adapter som finns att köpa i handeln. Observera att det inte kan garanteras att alla USB-LAN-adaptrar går att använda.