ILCE-9

Gids voor het instellen van de scherpstelling

Hier zijn een paar tips voor het maken van foto's bij een aantal sporten, met suggesties over welke instellingen je kunt gebruiken anders dan de aanbevolen automatische instellingen.
* Update de systeemsoftware van de camera naar de meest recente versie.

Voetbal, zaalvoetbal、Handbal

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [4]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]

Stel de Gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen in op het redelijk responsieve niveau 4 om makkelijker te kunnen omgaan met de vele passes en de andere spelers die voor het onderwerp langs lopen.
Stel het scherpstelgebied in op [Flexibel punt: M] wanneer het onderwerp dichtbij is, en op [Uitgebr. flexibel punt] wanneer het onderwerp verder weg is of wanneer meerdere onderwerpen dicht bij elkaar worden opgenomen.

Basketbal、Volleybal

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]

Gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen 3 (standaard) is de beste keuze om een bepaald onderwerp stabiel te volgen als er vaak andere spelers voor het beeld lopen.
[Flexibel punt: M], de meest veelzijdige instelling van het scherpstelgebied wordt aanbevolen.
Wanneer het onderwerp dat u wilt opnemen binnen het kader van de compositie past, kan [Uitgebr. flexibel punt] worden gebruikt voor selectiever scherpstellen.

Tennissen

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Flexibel punt: M]/[Uitgebr. flexibel punt]
  Gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen 3 (standaard) is de beste keuze om een bepaald onderwerp stabiel te volgen als er vaak andere spelers voor het beeld lopen.
  [Flexibel punt: M], de meest veelzijdige instelling van het scherpstelgebied wordt aanbevolen.
  Wanneer het onderwerp dat u wilt opnemen binnen het kader van de compositie past, kan [Uitgebr. flexibel punt] worden gebruikt voor selectiever scherpstellen.
 • [Volgen: Flexibel punt M]
  In scènes met snelle horizontale bewegingen, zoals bij het opnemen van medium close-ups van tennisspelers tijdens het enkelspel, adviseren wij u de scherpstelling in te stellen op [Volgen: Flexibel punt M].
  Als u [Gez.-/og.prior. in AF] instelt op [Aan] en dit gebruikt in combinatie met de volgfunctie, zal de camera automatisch gezichten en ogen volgen wanneer het lichaam van het onderwerp zich binnen de scherpstelgebied bevindt en gezichtsherkenning beschikbaar is.
  Tijdens het volgen van het onderwerp, kunt u het kadreren naar wens veranderen. Op deze manier kan de compositie worden aangepast, zoals het balanceren van andere onderwerpen en de achtergrond binnen de opname.
  Als bij het openen van de volgfunctie er andere gezichten dan dat van het onderwerp, zoals het gezicht van de scheidsrechter of iemand in het publiek, zich in de buurt van het scherpstelgebied bevinden, is de camera mogelijk niet in staat om het bedoelde scherpstellingspunt te selecteren.
  Als het scherpstelgebied wordt verplaatst naar een ander gezicht dan dat van uw onderwerp, adviseren wij u [Gez.-/og.prior. in AF] instelt op [Uit].

  [Flexibel punt: M] gebruiken of de ontspanknop opnieuw tot halverwege indrukken is handig bij snel opnemen van verschillende onderwerpen achter elkaar.
  Door [Volgen aan] of [Aang. opn.-inst. reg.] (Instellen op AF Aan en Volgen) toe te wijzen aan de customknop kunt u de volgfunctie snel in- en uitschakelen.

Rugby

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Uitgebr. flexibel punt]
[Flexibel punt: M]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]

Gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen 3 (standaard) is de beste keuze om een bepaald onderwerp stabiel te volgen als er vaak andere spelers voor het beeld lopen.
Wij adviseren u het scherpstelgebied in te stellen op [Uitgebr. flexibel punt] voor selectiever scherpstellen op een onderwerp, met name bij het scherpstellen op een specifiek onderwerp in een menigte met andere onderwerpen.

American football

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Uitgebr. flexibel punt]
[Flexibel punt: M]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Uit]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [2]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]

Wanneer de spelers door elkaar rennen en tegen elkaar aan botsen, kun je de Gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen instellen op 2 om één speler stabiel en voortdurend te kunnen volgen.
Aangezien spelers vaak dicht bij elkaar staan in deze sport, wordt [Uitgebr. flexibel punt] aanbevolen als u scherpstelt op een enkel onderwerp in een groep van veel andere onderwerpen.

Voetvolleybal

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Zone]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Uit]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]

De aanbevolen veelzijdige basisinstellingen (gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen: Standaard 3; scherpstelgebied: [Flexibel punt: M]) zijn effectief. Als er meerdere obstakels zijn, probeert u het scherpstelgebied in te stellen op [Uitgebr. flexibel punt] en de gevoeligheid op 2 (sterker).
Als het onderwerp te snel beweegt om er met [Flexibel punt: M] op scherp te stellen, stelt u het scherpstelgebied in op [Zone] om gemakkelijker scherp te stellen op onderwerpen die op hoge snelheid bewegen.
Gezichtsherkenning kan moeilijk zijn bij sporten waarin het gezicht van de onderwerpen bedekt is.
Als het scherpstelgebied wordt verplaatst naar een ander gezicht dan dat van uw onderwerp, adviseren wij u [Gez.-/og.prior. in AF] instelt op [Uit].

Hoogspringen, polsstokhoogspringen

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Uit]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]

Door de gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen in te stellen op 3 (Standaard) verloopt het volgen stabieler en verplaatst de scherpstelling zich minder snel naar een paal of de hand van het onderwerp.
Het scherpstelgebied instellen op [Flexibel punt: M] wordt ook geadviseerd voor een stabielere scherpstelling.
Als het scherpstelgebied wordt verplaatst naar een ander gezicht dan dat van uw onderwerp, adviseren wij u [Gez.-/og.prior. in AF] instelt op [Uit].

Atletiekwedstrijden (exclusief hoogspringen en polsstokhoogspringen)

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Flexibel punt: M]/[Uitgebr. flexibel punt]
  Voor een stabielere scherpstelling in scènes waarin voorwerpen vóór het onderwerp waarop u wilt scherpstellen langs bewegen, is de aanbevolen instelling [Flexibel punt: M] of [Uitgebr. flexibel punt].
  Door de gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen in te stellen op 3 (Standaard) verloopt het volgen stabieler en verplaatst de scherpstelling zich minder snel naar een paal of de hand van het onderwerp.
 • [Volgen: Flexibel punt M]
  Wij adviseren u het scherpstelgebied in te stellen op [Volgen: Flexibel punt M] voor continu volgen van een enkel onderwerp.
  Als u [Gez.-/og.prior. in AF] instelt op [Aan] en dit gebruikt in combinatie met de volgfunctie, zal de camera automatisch gezichten en ogen volgen wanneer het lichaam van het onderwerp zich binnen de scherpstelgebied bevindt en gezichtsherkenning beschikbaar is.
  Tijdens het volgen van het onderwerp, kunt u het kadreren naar wens veranderen. Op deze manier kan de compositie worden aangepast, zoals het balanceren van andere onderwerpen en de achtergrond binnen de opname.

  Gezichtsherkenning kan moeilijk zijn in gevallen waarin het gezicht van een onderwerp verborgen is, zoals bij kogelstoten.
  Als het scherpstelgebied wordt verplaatst naar een ander gezicht dan dat van uw onderwerp, adviseren wij u [Gez.-/og.prior. in AF] instelt op [Uit].

  Flexibel punt gebruiken of de ontspanknop opnieuw tot halverwege indrukken is handig bij snel opnemen van verschillende onderwerpen achter elkaar.
  Door [Volgen aan] of [Aang. opn.-inst. reg.] (Instellen op AF Aan en Volgen) toe te wijzen aan de customknop kunt u de volgfunctie snel in- en uitschakelen.

Skiën、Mogul、snowboarden、schansspringen、Biatlon、Bobsleeën、Shorttrackschaatsen

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Flexibel punt: M]/[Uitgebr. flexibel punt]
  Stel de Gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen in op 3 (standaard) om je onderwerp stabiel te kunnen volgen bij het alpineskiën, waarbij de atleten achter paaltjes door gaan, of bij shorttrackschaatsen, waar de koploper steeds verandert.
  De aanbevolen instelling voor het scherpstelgebied is de veelzijdige [Flexibel punt: M], maar als het onderwerp ver weg is, of als meerdere deelnemers zich dicht bij elkaar bevinden, zoals in shorttrack schaatsen, wordt [Uitgebr. flexibel punt] aanbevolen.
 • [Volgen: Flexibel punt M]
  Wij adviseren u het scherpstelgebied in te stellen op [Volgen: Flexibel punt M] voor continu volgen van een enkel onderwerp.
  Als u [Gez.-/og.prior. in AF] instelt op [Aan] en dit gebruikt in combinatie met de volgfunctie, zal de camera automatisch gezichten en ogen volgen wanneer het lichaam van het onderwerp zich binnen de scherpstelgebied bevindt en gezichtsherkenning beschikbaar is.
  Tijdens het volgen van het onderwerp, kunt u het kadreren naar wens veranderen. Op deze manier kan de compositie worden aangepast, zoals het balanceren van andere onderwerpen en de achtergrond binnen de opname.


  Door [Volgen aan] of [Aang. opn.-inst. reg.] (Instellen op AF Aan en Volgen) toe te wijzen aan de customknop kunt u de volgfunctie snel in- en uitschakelen.
  Gezichtsherkenning kan in sommige gevallen moeilijk zijn, zoals wanneer een onderwerp een grote bril op heeft.
  Als het scherpstelgebied wordt verplaatst naar een ander gezicht dan dat van uw onderwerp, adviseren wij u [Gez.-/og.prior. in AF] instelt op [Uit].

Langebaanschaatsen

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Flexibel punt: M]
[Zone]
[Volgen: Flexibel punt M]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Flexibel punt: M]/[Zone]
  Voor een stabielere scherpstelling in scènes waarin voorwerpen vóór het onderwerp waarop u wilt scherpstellen langs bewegen, is de aanbevolen instelling [Flexibel punt: M] of [Zone].
  Als het onderwerp te snel beweegt om er met [Flexibel punt: M] op scherp te stellen, stelt u het scherpstelgebied in op [Zone] om gemakkelijker scherp te stellen op onderwerpen die op hoge snelheid bewegen.
 • [Volgen: Flexibel punt M]
  Wij adviseren u het scherpstelgebied in te stellen op [Volgen: Flexibel punt M] voor continu volgen van een enkel onderwerp.

  Om continu scherp te stellen op een enkel onderwerp adviseren wij u [Gez.-/og.prior. in AF] in te stellen op [Aan] en dit te gebruiken in combinatie met de volgfunctie.
  Plaats het lichaam van het onderwerp in het scherpstelgebied om automatisch gezichten en ogen te volgen wanneer gezichtsherkenning beschikbaar is.
  Tijdens het volgen van het onderwerp, kunt u het kadreren naar wens veranderen. Op deze manier kan de compositie worden aangepast, zoals het balanceren van andere onderwerpen en de achtergrond binnen de opname.

  Als het onderwerp te snel beweegt om het scherpstelgebied uit te lijnen, selecteert u [Volgen: Zone] om het onderwerp gemakkelijker te kunnen opnemen.

Kunstschaatsen (solo)

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Volgen: Flexibel punt M]
[Flexibel punt: M]
[Zone]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Volgen: Flexibel punt M]
  Wanneer u een geïsoleerde opname maakt van een kunstschaatser tijdens een kuur (solo), adviseren wij u het scherpstelgebied in te stellen op [Volgen: Flexibel punt M].
  Om continu scherp te stellen op een enkel onderwerp adviseren wij u [Gez.-/og.prior. in AF] in te stellen op [Aan] en dit te gebruiken in combinatie met de volgfunctie.
  Plaats het lichaam van het onderwerp in het scherpstelgebied om automatisch gezichten en ogen te volgen wanneer gezichtsherkenning beschikbaar is.
  Tijdens het volgen van het onderwerp, kunt u het kadreren naar wens veranderen. Op deze manier kan de compositie worden aangepast, zoals het balanceren van andere onderwerpen en de achtergrond binnen de opname.

  Door [Volgen aan] of [Aang. opn.-inst. reg.] (Instellen op AF Aan en Volgen) toe te wijzen aan de customknop kunt u de volgfunctie snel in- en uitschakelen.
 • [Flexibel punt: M]/[Zone]
  Voor een stabielere scherpstelling in scènes waarin voorwerpen vóór het onderwerp waarop u wilt scherpstellen langs bewegen, is de aanbevolen instelling [Flexibel punt: M] of [Zone].
  Als het onderwerp te snel beweegt om er met [Flexibel punt: M] op scherp te stellen, stelt u het scherpstelgebied in op [Zone] om gemakkelijker scherp te stellen op onderwerpen die op hoge snelheid bewegen.

IJshockey

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Uit]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [4]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]

Wanneer de puck van speler naar speler wordt doorgegeven, krijg je goede resultaten door de Gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen in te stellen op het redelijk responsieve niveau 4.
De aanbevolen instelling voor het scherpstelgebied is de veelzijdige [Flexibel punt: M], maar als het onderwerp ver weg is, of als meerdere deelnemers zich dicht bij elkaar bevinden, schakelt u om naar [Uitgebr. flexibel punt] om nauwkeuriger scherp te stellen op de gewenste positie.

Curling

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Volgen: Flexibel punt M]
[Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [2]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Volgen: Flexibel punt M]
  Als u een enkel onderwerp wilt opnemen met behulp van de volgfunctie, zoals wanneer u opneemt rechtstreeks vanaf de voorkant van een onderwerp dat gooit, is de aanbevolen instelling [Volgen: Flexibel punt M].
  Om continu scherp te stellen op een enkel onderwerp adviseren wij u [Gez.-/og.prior. in AF] in te stellen op [Aan] en dit te gebruiken in combinatie met de volgfunctie.
  Plaats het lichaam van het onderwerp in het scherpstelgebied om automatisch gezichten en ogen te volgen wanneer gezichtsherkenning beschikbaar is.
  Tijdens het volgen van het onderwerp, kunt u het kadreren naar wens veranderen. Op deze manier kan de compositie worden aangepast, zoals het balanceren van andere onderwerpen en de achtergrond binnen de opname.

  Flexibel punt gebruiken of de ontspanknop opnieuw tot halverwege indrukken is handig bij snel opnemen van verschillende onderwerpen achter elkaar.
  Door [Volgen aan] of [Aang. opn.-inst. reg.] (Instellen op AF Aan en Volgen) toe te wijzen aan de customknop kunt u de volgfunctie snel in- en uitschakelen.
 • [Flexibel punt: M]/[Uitgebr. flexibel punt]
  Voor een stabielere scherpstelling in scènes waarin voorwerpen vóór het onderwerp waarop u wilt scherpstellen langs bewegen, is de aanbevolen instelling [Flexibel punt: M] of [Uitgebr. flexibel punt].
  Stel de Gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen in op 3 om een specifieke speler stabiel te volgen.De aanbevolen instelling voor het scherpstelgebied is de veelzijdige [Flexibel punt: M], maar als het onderwerp ver weg is, of als meerdere deelnemers zich dicht bij elkaar bevinden, schakelt u om naar [Uitgebr. flexibel punt] om nauwkeuriger scherp te stellen op de gewenste positie.

Autosport, karten、Motorrijden (on-road)

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Uit]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Flexibel punt: M]/[Uitgebr. flexibel punt]
  Voor een stabielere scherpstelling in scènes waarin voorwerpen vóór het onderwerp waarop u wilt scherpstellen langs bewegen, is de aanbevolen instelling [Flexibel punt: M] of [Uitgebr. flexibel punt].
  Door de Gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen in te stellen op 3 (standaard) kun je stabiel volgen, zelfs wanneer je foto's wilt maken bij een motorsport waarbij de voertuigen veel versnellen en afremmen.
  De aanbevolen instelling voor het scherpstelgebied is de veelzijdige [Flexibel punt: M], maar als de auto's of motorfietsen ver weg zijn, schakelt u om naar [Uitgebr. flexibel punt].
 • [Volgen: Flexibel punt M]
  Voor het volgen van een enkele auto, motorfiets, enz. voor een geïsoleerde opname, is de aanbevolen instelling [Volgen: Flexibel punt M].
  [Flexibel punt: M] is effectief bij het scherpstellen op specifieke onderwerpen, zoals een bepaalde auto of de helm van de bestuurder van een racewagen.
  Tijdens het volgen kan het kader worden aangepast aan uw voorkeur. Dit maakt aanpassing van de compositie mogelijk, zoals de balans tussen de auto's en de achtergrond binnen de opname.

Motorcross

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Flexibel punt: M]
[Breed]
[Volgen: Breed]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Uit]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Flexibel punt: M]/[Breed]
  Gebruik [Flexibel punt: M] wanneer de motorfietsen op de grond rijden en gebruik [Breed] voor het opnemen van sprongen door de lucht. Maak gebruik van een breed scherpstelgebied om de compositie te kunnen variëren tijdens ononderbroken opnemen.
  Als het scherpstelgebied is ingesteld op [Breed] en het onderwerp zich in het midden van het scherm bevindt wanneer de automatische scherpstelling wordt vergrendeld, kan het onderwerp daarna worden gevolgd over vrijwel het hele scherm. Hierdoor kan de compositie vrij worden aangepast, zelfs tijdens ononderbroken opnemen.
 • [Volgen: Breed]
  Als het onderwerp te snel beweegt om het scherpstelgebied te kunnen uitlijnen, zoals wanneer het onderwerp door de lucht springt, selecteert u [Volgen: Breed] om het onderwerp gemakkelijker te kunnen opnemen.
  Tijdens het volgen kan het kader worden aangepast aan uw voorkeur. Dit maakt aanpassingen in de compositie mogelijk, zoals de balans tussen de motorfietsen en de achtergrond binnen de opname.
  Bij het volgen van een motorfiets, enz. voor een geïsoleerde opname, is de aanbevolen instelling [Volgen: Flexibel punt M].

Zwemmen

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Uitgebr. flexibel punt]
[Flexibel punt: M]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [1(blijven volgen)] tot [2]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]

Stel de Gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen in op Blijven volgen met 1 of 2 bij het fotograferen van zwemmers, om te voorkomen dat de focus naar de achtergrond verplaatst wanneer ze onder water duiken.
Gebruik [Uitgebr. flexibel punt] om te voorkomen dat de scherpstelling wordt verplaatst naar het wateroppervlak of waterspetters.

Wielrennen

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Flexibel punt: M]/[Uitgebr. flexibel punt]
  Voor een stabielere scherpstelling in scènes waarin meerdere voertuigen rijden in een groep, is de aanbevolen instelling [Flexibel punt: M] of [Uitgebr. flexibel punt].
  Door de gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen in te stellen op 3 (Standaard) verloopt het volgen stabieler en verplaatst de scherpstelling zich minder snel naar andere onderwerpen of obstakels.
 • [Volgen: Flexibel punt M]
  Bij het opnemen van een geïsoleerd onderwerp, adviseren wij u het scherpstelgebied in te stellen op [Volgen: Flexibel punt M], waardoor meer variatie in de compositie mogelijk is.

  Om continu scherp te stellen op een enkel onderwerp adviseren wij u [Gez.-/og.prior. in AF] in te stellen op [Aan] en dit te gebruiken in combinatie met de volgfunctie.
  Plaats het lichaam van het onderwerp in het scherpstelgebied om automatisch gezichten en ogen te volgen wanneer gezichtsherkenning beschikbaar is.
  Tijdens het volgen van het onderwerp, kunt u het kadreren naar wens veranderen. Op deze manier kan de compositie worden aangepast, zoals het balanceren van andere onderwerpen en de achtergrond binnen de opname.

Boogschieten、Paardenraces

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Volgen: Flexibel punt M]
[Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Volgen: Flexibel punt M]
  Bij het opnemen van een geïsoleerd onderwerp is de aanbevolen instelling [Flexibel punt: M].
  Om continu scherp te stellen op een enkel onderwerp adviseren wij u [Gez.-/og.prior. in AF] in te stellen op [Aan] en dit te gebruiken in combinatie met de volgfunctie.
  Plaats het lichaam van het onderwerp in het scherpstelgebied om automatisch gezichten en ogen te volgen wanneer gezichtsherkenning beschikbaar is.
  Tijdens het volgen van het onderwerp, kunt u het kadreren naar wens veranderen. Op deze manier kan de compositie worden aangepast, zoals het balanceren van andere onderwerpen en de achtergrond binnen de opname.
 • [Flexibel punt: M]/[Uitgebr. flexibel punt]
  Voor een stabielere scherpstelling in situaties zoals het opnemen van een groep paarden tijdens een paardenrace, is de aanbevolen instelling [Flexibel punt: M] of [Uitgebr. flexibel punt].
  Door de gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen in te stellen op 3 (Standaard) verloopt het volgen stabieler en verplaatst de scherpstelling zich minder snel naar andere onderwerpen of obstakels.

Speedbootraces

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Volgen: Flexibel punt M]
[Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Uit]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Volgen: Flexibel punt M]
  Bij het opnemen van een enkele boot, is de aanbevolen instelling [Flexibel punt: M].
  Gezichtsherkenning kan in bepaalde gevallen moeilijk zijn, zoals wanneer een onderwerp een helm draagt.
  Als het scherpstelgebied wordt verplaatst naar een ander gezicht dan dat van uw onderwerp, adviseren wij u [Gez.-/og.prior. in AF] instelt op [Uit].
 • [Flexibel punt: M]/[Uitgebr. flexibel punt]
  Als u het onderwerp dat de leiding heeft wilt volgen terwijl de onderwerpen continu van plek wisselen, zoals aan het begin van een race, adviseren wij u het scherpstelgebied in te stellen op [Flexibel punt: M] of [Uitgebr. flexibel punt].
  Door de gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen in te stellen op 3 (Standaard) verloopt het volgen stabieler en verplaatst de scherpstelling zich minder snel naar andere onderwerpen of obstakels.

Kanovaren、Ruitersportevenementen

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [2]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Flexibel punt: M]/[Uitgebr. flexibel punt]
  Voor een stabielere scherpstelling in sporten waarin obstakels voorkomen, zoals kanovaren of paardensport, adviseren wij u het scherpstelgebied in te stellen op [Flexibel punt: M] of [Uitgebr. flexibel punt].
  Door de gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen in te stellen op 3 (Standaard) verloopt het volgen stabieler en verplaatst de scherpstelling zich minder snel naar de obstakels.
 • [Volgen: Flexibel punt M]
  Als u een enkel onderwerp wilt volgen, adviseren wij u het scherpstelgebied in te stellen op [Volgen: Flexibel punt M].
  Om continu scherp te stellen op een enkel onderwerp adviseren wij u [Gez.-/og.prior. in AF] in te stellen op [Aan] en dit te gebruiken in combinatie met de volgfunctie.
  Plaats het lichaam van het onderwerp in het scherpstelgebied om automatisch gezichten en ogen te volgen wanneer gezichtsherkenning beschikbaar is.
  Tijdens het volgen van het onderwerp, kunt u het kadreren naar wens veranderen. Dit maakt aanpassingen in de compositie mogelijk, zoals de balans van de achtergrond binnen de opname.

  Flexibel punt gebruiken of de ontspanknop opnieuw tot halverwege indrukken is handig bij snel opnemen van verschillende onderwerpen achter elkaar.
  Door [Volgen aan] of [Aang. opn.-inst. reg.] (Instellen op AF Aan en Volgen) toe te wijzen aan de customknop kunt u de volgfunctie snel in- en uitschakelen.

Judo

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]

De aanbevolen veelzijdige basisinstellingen (gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen: Standaard 3; scherpstelgebied: [Flexibel punt: M]) zijn effectief. Als er meerdere obstakels zijn, probeert u het scherpstelgebied in te stellen op [Uitgebr. flexibel punt] en de gevoeligheid op 2 (sterker).
Als u [Gez.-/og.prior. in AF] instelt op [Aan], wordt elk gezicht of oog automatisch gevolgd nadat het is gedetecteerd binnen het aangewezen scherpstelgebied.

kendo

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Uit]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]

De aanbevolen veelzijdige basisinstellingen (gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen: Standaard 3; scherpstelgebied: [Flexibel punt: M]) zijn effectief. Als er meerdere obstakels zijn, probeert u het scherpstelgebied in te stellen op [Uitgebr. flexibel punt] en de gevoeligheid op 2 (sterker).
Gezichtsherkenning kan in bepaalde gevallen moeilijk zijn, zoals wanneer een onderwerp beschermingsmiddelen draagt.
Als het scherpstelgebied wordt verplaatst naar een ander gezicht dan dat van uw onderwerp, adviseren wij u [Gez.-/og.prior. in AF] instelt op [Uit].

Schermen

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Uit]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Flexibel punt: M]/[Uitgebr. flexibel punt]
  Voor een stabielere scherpstelling in scènes waarin voorwerpen vóór het onderwerp waarop u wilt scherpstellen langs bewegen, is de aanbevolen instelling [Flexibel punt: M] of [Uitgebr. flexibel punt].
  Voor een stabielere scherpstelling in situaties waarin de bewegingen van de onderwerpen moeilijk te voorspellen zijn en de onderwerpen buiten het scherpstelgebied dreigen te raken, stelt u de gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen in op 2 (sterker).
  Gebruik [Uitgebr. flexibel punt] om scherp te stellen op een bepaald onderwerp.
 • [Volgen: Flexibel punt M]
  Als u een enkel onderwerp wilt volgen, adviseren wij u het scherpstelgebied in te stellen op [Volgen: Flexibel punt M].

  Gezichtsherkenning kan in bepaalde gevallen moeilijk zijn, zoals wanneer een onderwerp beschermingsmiddelen draagt.
  Als het scherpstelgebied wordt verplaatst naar een ander gezicht dan dat van uw onderwerp, adviseren wij u [Gez.-/og.prior. in AF] instelt op [Uit].

Gymnastiek, ritmische gymnastiek

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Volgen: Flexibel punt M]
[Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3 (standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Volgen: Flexibel punt M]
  Wanneer u een enkel onderwerp wilt volgen, zoals tijdens de individuele oefeningen van ritmische gymnastiek, adviseren wij u het scherpstelgebied in te stellen op [Volgen: Flexibel punt M].
  Bij gymnastiek maakt de volgfunctie het effectief mogelijk om de compositie vrij te veranderen.

  Om continu scherp te stellen op een enkel onderwerp adviseren wij u [Gez.-/og.prior. in AF] in te stellen op [Aan] en dit te gebruiken in combinatie met de volgfunctie.
  Plaats het lichaam van het onderwerp in het scherpstelgebied om automatisch gezichten en ogen te volgen wanneer gezichtsherkenning beschikbaar is.
  Tijdens het volgen van het onderwerp, kunt u het kadreren naar wens veranderen. Op deze manier kan de compositie worden aangepast, zoals het balanceren van andere onderwerpen en de achtergrond binnen de opname.
 • [Flexibel punt: M]/[Uitgebr. flexibel punt]
  Wanneer u het onderwerp wilt veranderen waarop wordt scherpgesteld, zoals tijdens een teamwedstrijd of ritmische gymnastiek, adviseren wij u het scherpstelgebied in te stellen op [Flexibel punt: M] of [Uitgebr. flexibel punt].
  Door de gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen in te stellen op 3 (Standaard) verloopt het volgen stabieler en verplaatst de scherpstelling zich minder snel naar een paal of de hand van het onderwerp.

Golf

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Volgen: Flexibel punt M]
[Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [2]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Volgen: Flexibel punt M]
  Als u een geïsoleerde opname wilt maken van een enkel onderwerp, adviseren wij u het scherpstelgebied in te stellen op [Volgen: Flexibel punt M].
  Tijdens het volgen van het onderwerp, kunt u het kadreren naar wens veranderen. Op deze manier kan de compositie worden aangepast, zoals het balanceren van andere onderwerpen en de achtergrond binnen de opname.

  Om continu scherp te stellen op een enkel onderwerp adviseren wij u [Gez.-/og.prior. in AF] in te stellen op [Aan] en dit te gebruiken in combinatie met de volgfunctie.
  Plaats het lichaam van het onderwerp in het scherpstelgebied om automatisch gezichten en ogen te volgen wanneer gezichtsherkenning beschikbaar is.
  Gezichtsherkenning kan in bepaalde gevallen moeilijk zijn, zoals wanneer een onderwerp een zonnebril draagt.
  Als het scherpstelgebied wordt verplaatst naar een ander gezicht dan dat van uw onderwerp, adviseren wij u [Gez.-/og.prior. in AF] instelt op [Uit].
 • [Flexibel punt: M]/[Uitgebr. flexibel punt]
  Voor een stabielere scherpstelling in scènes waarin voorwerpen vóór het onderwerp waarop u wilt scherpstellen langs bewegen, is de aanbevolen instelling [Flexibel punt: M] of [Uitgebr. flexibel punt].
  Voor een stabielere scherpstelling stelt u de gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen in op 2 (sterker). Deze instelling wordt aanbevolen voor het opnemen van bunkerslagen waarbij het zand voor het onderwerp langs vliegt, en soortgelijke scènes.

Treinen en andere railvoertuigen

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Volgen: Flexibel punt M]
[Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Uit]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Volgen: Flexibel punt M]
  Als u continu wilt scherpstellen op het eerste rijtuig van een rijdende trein, is de aanbevolen instelling [Volgen: Flexibel punt M].
 • [Flexibel punt: M]/[Uitgebr. flexibel punt]
  Als de compositie is vastgesteld voorafgaande aan het opnemen, neemt u op met de aanbevolen veelzijdige basisinstellingen (gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen: Standaard 3; scherpstelgebied: [Flexibel punt: M]).
  Als er veel obstakels zijn, zoals bovengrondse elektriciteitskabels, adviseren wij u de gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen in te stellen op 2 (sterker) en het scherpstelgebied op punt-georiënteerd [Uitgebr. flexibel punt].

Vogels in het wild

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Breed]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Uit]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Flexibel punt: M]/[Uitgebr. flexibel punt]
  Als de beweging van het onderwerp voorspelbaar is en het onderwerp binnen het kader past, stelt u de camera in op de aanbevolen veelzijdige basisinstellingen (gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen: Standaard 3; scherpstelgebied: [Flexibel punt: M]).
  Als er veel obstakels zijn, adviseren wij u dat u de gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen instelt op 2 (sterker) en het scherpstelgebied op punt-georiënteerd [Uitgebr. flexibel punt].
 • [Volgen: Breed]
  Als u een scène opneemt zonder andere onderwerpen rondom het gewenste onderwerp, zoals een vogel in vlucht, adviseren wij u het scherpstelgebied in te stellen op [Volgen: Breed].
  Als kadreren moeilijk is als gevolg van de snelle beweging van de vogel, selecteert u [Volgen: Breed] om het onderwerp gemakkelijker te kunnen opnemen.

Vliegtuigen, vliegshows

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Volgen: Flexibel punt M]
[Flexibel punt: M]
[Zone]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Uit]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Volgen: Flexibel punt M]
  Als een onderwerp wordt gevolgd in een scène waarin geen andere onderwerpen aanwezig zijn rondom het gewenste onderwerp, adviseren wij u het scherpstelgebied in te stellen op [Volgen: Flexibel punt M].
  [Volgen: Flexibel punt M] is effectief wanneer u continu wilt scherpstellen op een bepaald vliegtuig.
  Bij het opnemen van kunstvliegen en andere scènes waarin kadreren moeilijk is, selecteert u [Volgen: Breed] om het onderwerp gemakkelijker te kunnen opnemen.
 • [Flexibel punt: M]/[Zone]
  Voor een stabielere scherpstelling in scènes waarin voorwerpen vóór het onderwerp waarop u wilt scherpstellen langs bewegen, is de aanbevolen instelling [Flexibel punt: M] of [Zone].
  Probeer het scherpstelgebied in te stellen op de veelzijdige [Flexibel punt: M]. Gebruik [Zone] als kadreren moeilijk is, zoals wanneer vliegtuigen manoeuvres uitvoeren op een vliegshow.

Wilde dieren

Aanbevolen instellingen

Scherpstelgebied [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Inst. gez.-/ogen-AF Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Dier]
Voork.-inst. in AF-C [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg. [2]
V/H AFgeb.schak [Enkel AF-punt]
 • [Flexibel punt: M]/[Uitgebr. flexibel punt]
  Voor een stabielere scherpstelling in scènes waarin voorwerpen vóór het onderwerp waarop u wilt scherpstellen langs bewegen, is de aanbevolen instelling [Flexibel punt: M] of [Uitgebr. flexibel punt].
  [Uitgebr. flexibel punt] wordt aanbevolen in omgevingen met meerdere obstakels, zoals struiken en takken.
 • [Volgen: Flexibel punt M]
  Als een onderwerp wordt gevolgd in een scène waarin geen andere onderwerpen aanwezig zijn rondom het gewenste onderwerp, adviseren wij u het scherpstelgebied in te stellen op [Volgen: Flexibel punt M].
  Om continu scherp te stellen op een enkel dier, adviseren wij u [Gez.-/og.prior. in AF] in te stellen op [Aan] en dit te gebruiken in combinatie met de volgfunctie.
  Plaats het lichaam van het dier in het scherpstelgebied om automatisch de ogen te volgen wanneer oogdetectie beschikbaar is.
  Tijdens het volgen van dieren kunt u het kadreren naar wens veranderen.
  Kijk hier voor instructies over hoe u kunt scherpstellen op de ogen van dieren.

* De foto's in deze handleiding dienen om de beschreven situaties te illustreren en niet als α9-voorbeeldfoto's.


Vond u dit artikel nuttig?
Wij houden een eenvoudige enquête om onze diensten verder te verbeteren. Wij zouden uw deelname aan deze enquête erg op prijs stellen.
Uw antwoorden worden gebruikt om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. De antwoorden van de enquête worden statistisch verwerkt en worden niet op zo'n manier onthuld dat u persoonlijk identificeerbaar bent.

Waarom was dit niet nuttig?