ILCE-9

Gids voor het instellen van de scherpstelling

Een onderwerp volgen (volgfunctie)

Stel het onderwerp in door de ontspanner half in te drukken, zodat de camera het onderwerp automatisch gaat volgen. Als het onderwerp een persoon is, beweegt het scherpstelkader naadloos tussen het gezicht en de ogen, afhankelijk van de toestand van het onderwerp.
* Update de systeemsoftware van de camera naar de meest recente versie.

De beginpositie van het volgen instellen met het scherpstelgebied

Volgen begint met het gebruik van het scherpstelkader dat is ingesteld op de optie [Volgen] in het [Scherpstelgebied] als beginpunt. Door op een onderwerp te richten en te kiezen voor de optie [Volgen], kun je een onderwerp aanwijzen om te volgen en daarmee de kans vergroten dat je het onderwerp bij hoge snelheid goed vastlegt.

Als er meerdere atleten zijn of als het onderwerp klein is, stel je [Volgen] in op [Flexibel punt M] of op [Uitgebr. flexibel punt]. Wanneer je begint met Volgen , blijft die atleet scherp, zonder te worden beïnvloed door omringende onderwerpen.

Als er geen andere onderwerpen in het gebied zijn en je een onderwerp wilt volgen dat veel beweegt, stel je de instellingen van [Volgen] in op [Zone] of [Breed]. Hierdoor wordt de kans kleiner dat de scherpstelling naar de achtergrond verschuift en wordt het gemakkelijker om het onderwerp vast te leggen.

De koppeling tussen Volgen en [Inst. gez.-/ogen-AF]

Als u van tevoren [Gez.-/og.prior. in AF] instelt op het scherpstellen op gezichten/ogen, wordt automatisch een scherpstelkader afgebeeld rond elk gedetecteerd gezicht of oog tijdens het volgen van een onderwerp.

De instelling voor [Scherpstelgebied] tijdelijk veranderen naar [Volgen]

Het onderwerp tijdelijk volgen (Volgen aan)

U kunt de instelling voor [Scherpstelgebied] tijdelijk veranderen naar [Volgen] terwijl u de customknop ingedrukt houdt waaraan u van tevoren [Volgen aan] hebt toegewezen. De instelling van [Scherpstelgebied] voordat u [Volgen aan] activeerde, zal worden omgeschakeld naar de gelijkwaardige instelling van [Volgen].

Bijvoorbeeld:

[Scherpstelgebied] voordat u [Volgen aan]activeert [Scherpstelgebied] terwijl [Volgen aan] actief is
[Breed] [Volgen: Breed]
[Flexibel punt: S] [Volgen: Flexibel punt S]
[Uitgebr. flexibel punt] [Volgen: Uitgebr. flexibel punt]

Situaties waarin [Volgen aan] effectief is

Volgen wanneer het onderwerp dat je wilt volgen klein of niet zichtbaar is vanwege een obstakel

  1. Volgen met [Flexibel punt] als het onderwerp ver weg is en klein of niet zichtbaar is vanwege een obstakel
  2. Als de atleet dichterbij komt, houd je de ontspanner half ingedrukt en druk je op [Volgen aan]
  3. Je kunt de compositie variëren tijdens het volgen

Stoppen met volgen en een onderwerp volgen met [Flexibel punt]

  1. Stel de positie van [Flexibel punt] in op de plaats waar het onderwerp gemakkelijk kan worden vastgelegd. Volg A terwijl je op [Volgen aan] drukt, wat is toegewezen aan een custom-knop.
  2. Om het te volgen doel te wijzigen in onderwerp B
  3. Laat de custom-knop Volgen aan los en volg B met [Flexibel punt], een eerder ingestelde functie. Je kunt naar wens schakelen tussen [Volgen] en [Flexibel punt].

De koppeling tussen Volgen en [Inst. gez.-/ogen-AF]

Als u van tevoren [Gez.-/og.prior. in AF] instelt op het scherpstellen op gezichten/ogen, wordt automatisch een scherpstelkader afgebeeld rond elk gedetecteerd gezicht of oog tijdens het volgen van een onderwerp.

De volgfunctie in- en uitschakelen tijdens gebruik van flexibel punt (Aang. opn.-inst. reg.)

Wanneer u snel wilt omschakelen tussen onderwerpen in de automatische scherpstelling, adviseren wij u het scherpstelgebied in te stellen op Flexibel punt. Echter, als u opnamen met een vrije compositie maakt van een onderwerp dat snel beweegt, is het handig om flexibel punt te combineren met volgen. Door de volgfunctie toe te wijzen aan een gemakkelijk toegankelijke knop, zoals de AF-ON-knop, kunt u soepeler omschakelen tussen de functies.
Door de sluiterknop tot halverwege in te drukken, kunt u scherpstellen met de flexibele punt. Door op de AF-ON-knop te drukken, start het volgen van het onderwerp.

Bedieningsprocedure

MENU → (Camera-instellingen2) → [Eigen toets] → [AF-ON-knop] → [Aang.oproep vergr.1] → Stel [Scherpstelfunctie] in op [AF-C], [Scherpstelgebied] op [Volgen: Flexibel punt M] en [AF aan] op [Aan].

  • [Scherpstelfunctie]: [AF-C]
  • [Scherpstelgebied]: [Flexibel punt: M]
Voorbeelden van scènes waarin omschakelen tussen [Flexibel punt] en [Aang.oproep vergr.] effectief is

Als er meerdere onderwerpen zijn, neemt u op met flexibele punt. Als er slechts één onderwerp is of als het onderwerp snel beweegt, drukt u op de AF-ON-knop om te beginnen met volgen.

Direct na de start van een marathon, wanneer de hardlopers voortdurend van plaats verwisselen, neemt u elke hardloper op met de functie flexibele punt.

In de eindfase van de race, gebruikt u de volgfunctie met de AF-ON-knop om een enkele hardloper met de gewenste compositie op te nemen, rekening houdend met het evenwicht tussen het onderwerp en de achtergrond.


Vond u dit artikel nuttig?
Wij houden een eenvoudige enquête om onze diensten verder te verbeteren. Wij zouden uw deelname aan deze enquête erg op prijs stellen.
Uw antwoorden worden gebruikt om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. De antwoorden van de enquête worden statistisch verwerkt en worden niet op zo'n manier onthuld dat u persoonlijk identificeerbaar bent.

Waarom was dit niet nuttig?