ILCE-9

Gids voor het instellen van de scherpstelling

Wanneer je met de ILCE-9 opnamen maakt van bewegende onderwerpen, worden de volgende standaardinstellingen aanbevolen.
* Update de systeemsoftware van de camera naar de meest recente versie.

Aanbevolen standaardinstellingen

Scherpstelfunctie AF-C Scherpstellingsfunctieknop
Scherpstelgebied * Flexibel punt: M [ (Camera- instellingen1)] 4 / 13 (AF1)
Inst. gez.-/ogen-AF * Gez.-/og.prior. in AF: [Aan] [ (Camera- instellingen1)] 5 / 13 (AF2)
Voork.-inst. in AF-C Gebalanc. Nadruk [ (Camera- instellingen1)] 4 / 13 (AF1)
Gevoel. AF-volg. * 3(standaard) [ (Camera- instellingen1)] 5 / 13 (AF2)
V/H AFgeb.schak Enkel AF-punt [ (Camera- instellingen1)] 4 / 13 (AF1)

* Aanbevolen instellingen zijn afhankelijk van het onderwerp. Raadpleeg de tabel onderaan.

Scherpstelfunctie: AF-C

Als de camera is ingesteld op de modus AF-C (Continue AF), blijft deze scherpstellen zolang je de sluiterknop half ingedrukt houdt.

Scherpstelgebied: Flexibel punt M

Als de camera is ingesteld op Flexibel punt  , kun je het scherpstelkader verplaatsen naar het gewenste punt op het scherm en scherpstellen op een klein onderwerp in een smal gebied. De grootte van het scherpstelkader kan worden geselecteerd. De gemiddelde grootte M wordt aanbevolen voor algemeen gebruik. Raadpleeg de tabel onderaan voor de instelling voor elk onderwerp.

  • Andere instellingen

 Breed: er wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp over het hele scherm.

 Zone: nadat je op het scherm een scherpstelgebied hebt geselecteerd, selecteert de camera automatisch de scherpstelpunten.

 Midden: er wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in het midden van het beeld.

 Uitgebr. flexibel punt: als de camera niet op één geselecteerd punt kan scherpstellen, maakt deze flexibel gebruik van scherpstelpunten rond dit punt om scherp te stellen.

     Volgen*:

Als de ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt gehouden, volgt het apparaat het onderwerp binnen het geselecteerde gebied voor automatische scherpstelling. Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer de opnamefunctie is ingesteld op [Continue AF]. Wijs met de cursor [Volgen] aan op het [Scherpstelgebied]-instelscherm, en selecteer daarna het gewenste gebied waar het volgen moet beginnen met de linker-/rechterkant van het besturingswiel. U kunt het gebied waar het volgen moet beginnen, verplaatsen naar het gewenste punt door het gebied aan te wijzen als een zone, flexibel punt of uitgebreid flexibele punt.

* Systeemsoftwareversie 5.00 of hoger

Inst. gez.-/ogen-AF*

Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Deze functie wordt gebruikt om te bepalen of de camera met voorrang scherpstelt op menselijke gezichten of ogen of niet.
Tijdens de automatische scherpstelling detecteert de camera het gezicht van een persoon binnen het scherpstelgebied en stelt vervolgens scherp op het gezicht of de ogen.
Wanneer het [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Volgen] en er tijdens het volgen een gezicht wordt gedetecteerd in de buurt van het scherpstelkader, stelt de camera ook automatisch scherp op dat gezicht of de ogen. Deze functie is effectief als het onderwerp een persoon is.

* Systeemsoftwareversie 5.00 of hoger

Voork.-inst. in AF-C: Gebalanc. Nadruk

Bepaalt of de sluiter wordt geopend, ook al is het onderwerp niet scherpgesteld. De opname wordt gemaakt met een gebalanceerde nadruk op het scherpstellen en openen van de sluiter.

Gevoeligheid van AF-onderwerp-volgen : 3(standaard)

Als deze instelling op 5 (reactief) is ingesteld, stelt de camera responsief scherp op onderwerpen op verschillende afstanden.

Als de instelling op 1 (blijven volgen) is ingesteld, blijft de camera scherpstellen op een specifiek onderwerp, zelfs wanneer andere voorwerpen voor het onderwerp langs komen.

Standaard 3 wordt aanbevolen voor algemeen gebruik. Raadpleeg de tabel onderaan voor de instelling voor elk onderwerp.

V/H AFgeb.schak: Enkel AF-punt

Hiermee wordt de positie van het scherpstelkader afgestemd op hoe je de camera vasthoudt (horizontaal/verticaal). Het [Scherpstelgebied] wordt vastgezet.

  • Andere instellingen

Uit: het [Scherpstelgebied] of de positie van het scherpstelkader worden niet afgestemd op hoe je de camera vasthoudt (horizontaal/verticaal).

AF-punt+AF-gebied: zowel het [Scherpstelgebied] als de positie van het scherpstelkader worden afgestemd op hoe je de camera vasthoudt (horizontaal/verticaal).

Tabel met aanbevolen instellingen voor automatische scherpstelling per onderwerp

Balspelen

Onderwerp Scherpstelfunctie Scherpstelgebied Inst. gez.-/ogen-AF Andere instellingen
Voetbal, zaalvoetbal AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [4]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Basketbal AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Rugby AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
American football AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Gez.-/og.prior. in AF: [Uit] Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [2]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Handbal AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [4]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Tennissen AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Volleybal AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Voetvolleybal AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Zone]
Gez.-/og.prior. in AF: [Uit] Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]

Atletiek/track and field

Onderwerp Scherpstelfunctie Scherpstelgebied Inst. gez.-/ogen-AF Andere instellingen
Sprint (100 m~), hordelopen AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Speerwerpen, kogelstoten AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Verspringen, hink-stap-sprong AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Hoogspringen, polsstokhoogspringen AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Gez.-/og.prior. in AF: [Uit] Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Marathon AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]

Wintersporten

Onderwerp Scherpstelfunctie Scherpstelgebied Inst. gez.-/ogen-AF Andere instellingen
Alpineskiën (vlak bij een poortje, sprong) AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Mogul AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Snowboarden (halfpipe, slalom) AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Schansspringen (voorkant, zijkant) AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Biatlon AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Shorttrackschaatsen AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Langebaanschaatsen AF-C [Flexibel punt: M]
[Zone]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Kunstschaatsen (solo) AF-C [Volgen: Flexibel punt M]
[Flexibel punt: M]
[Zone]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
IJshockey AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Gez.-/og.prior. in AF: [Uit] Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [4]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Curling AF-C [Volgen: Flexibel punt M]
[Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [2]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Bobsleeën AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]

Motorsport

Onderwerp Scherpstelfunctie Scherpstelgebied Inst. gez.-/ogen-AF Andere instellingen
Autosport, karten AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Uit] Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Motorrijden (on-road) AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Uit] Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Motorcross AF-C [Flexibel punt: M]
[Breed]
[Volgen: Breed]
Gez.-/og.prior. in AF: [Uit] Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]

Andere sporten

Onderwerp Scherpstelfunctie Scherpstelgebied Inst. gez.-/ogen-AF Andere instellingen
Zwemmen AF-C [Uitgebr. flexibel punt]
[Flexibel punt: M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [1(blijven volgen)] tot [2]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Wielrennen AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Boogschieten AF-C [Volgen: Flexibel punt M]
[Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Kanovaren、Ruitersportevenementen AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [2]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Judo AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
kendo AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Gez.-/og.prior. in AF: [Uit] Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Paardenraces AF-C [Volgen: Flexibel punt M]
[Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Ruitersportevenementen AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [2]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Speedbootraces AF-C [Volgen: Flexibel punt M]
[Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Gez.-/og.prior. in AF: [Uit] Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Schermen AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Uit] Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Gymnastiek, ritmische gymnastiek AF-C [Volgen: Flexibel punt M]
[Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Golf AF-C [Volgen: Flexibel punt M]
[Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Mens]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [2]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]

Niet-sportcategorieën

Onderwerp Scherpstelfunctie Scherpstelgebied Inst. gez.-/ogen-AF Andere instellingen
Treinen en andere railvoertuigen AF-C [Volgen: Flexibel punt M]
[Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
Gez.-/og.prior. in AF: [Uit] Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Vliegtuigen, vliegshows AF-C [Volgen: Flexibel punt M]
[Flexibel punt: M]
[Zone]
Gez.-/og.prior. in AF: [Uit] Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Vogels in het wild AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Breed]
Gez.-/og.prior. in AF: [Uit] Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [3(standaard)]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]
Wilde dieren AF-C [Flexibel punt: M]
[Uitgebr. flexibel punt]
[Volgen: Flexibel punt M]
Gez.-/og.prior. in AF: [Aan]
Onderwerpherkenn.: [Dier]
Voork.-inst. in AF-C: [Gebalanc. Nadruk]
Gevoel. AF-volg.: [2]
V/H AFgeb.schak. (stilstaand beeld): [Enkel AF-punt]

Vond u dit artikel nuttig?
Wij houden een eenvoudige enquête om onze diensten verder te verbeteren. Wij zouden uw deelname aan deze enquête erg op prijs stellen.
Uw antwoorden worden gebruikt om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. De antwoorden van de enquête worden statistisch verwerkt en worden niet op zo'n manier onthuld dat u persoonlijk identificeerbaar bent.

Waarom was dit niet nuttig?