Lär dig olika praktiska funktioner, användningssätt och inställningsexempel. Se handledningarna när du ställer in kameran.

Kamerafunktioner och anvisningar

Skärpeinställning (för stillbildstagning)

Tagningsläge

ISO

Vitbalans

Zoom

Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen

[På: Klarbildszoom], [På: Digital zoom]

Intervalltagning

Hur man skapar en intervallfilm

[Intervalltagnfunk.]

Självporträtt

Funktioner som går att styra med pekmanövrer

Skräddarsy kamerans funktioner

Filminspelning