SONY

NEX-3N

NEX-3N
ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้

สินค้าบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

เลือกรุ่น

E-mount

Fully compatibleใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์Compatible with restrictionsใช้งานร่วมกันได้แต่มีข้อจำกัด

เลนส์ความยาวโฟกัสคงที่


เลนส์มาโคร


เลนส์ซูม


เลนส์แปลง

A-mount

* ต้องมีอะแดปเตอร์เมาท์ เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการใช้เพื่อตรวจสอบรายละเอียด
Fully compatibleใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์Compatible with restrictionsใช้งานร่วมกันได้แต่มีข้อจำกัด

เลนส์ความยาวโฟกัสคงที่


เลนส์มาโคร


เลนส์ซูม


เลนส์แปลง

 • SAL14TC
  1.4X Teleconverter
  SAL14TC

  ข้อมูลรายละเอียด

 • SAL20TC
  2X Teleconverter
  SAL20TC

  ข้อมูลรายละเอียด

Konica Minolta

* ต้องมีอะแดปเตอร์เมาท์ เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการใช้เพื่อตรวจสอบรายละเอียด
Fully compatibleใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์Compatible with restrictionsใช้งานร่วมกันได้แต่มีข้อจำกัด

เลนส์ความยาวโฟกัสคงที่


เลนส์มาโคร


เลนส์ซูม


เลนส์แปลง

 • 1.4x TELE CONVERTER APO
   
  2590

  ข้อมูลรายละเอียด

 • 2x TELE CONVERTER APO
   
  2601

  ข้อมูลรายละเอียด

 • 1.4x TELE CONVERTER APO II
   
  2610

  ข้อมูลรายละเอียด

 • 2x TELE CONVERTER APO II
   
  2611

  ข้อมูลรายละเอียด

 • 1.4x TELE CONVERTER APO (D)
   
  2687

  ข้อมูลรายละเอียด

 • 2x TELE CONVERTER APO (D)
   
  2688

  ข้อมูลรายละเอียด

pagetop