SONY

SEL50F12GM

SEL50F12GM
ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้

สินค้าบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

เลือกรุ่น

E-mount

Fully compatibleใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์Compatible with restrictionsใช้งานร่วมกันได้แต่มีข้อจำกัด

ILCE-


NEX-


กล้องสไตล์เลนส์


กล้องถ่ายทำ Vlog


NEX-VG

E-mount

Fully compatibleใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์Compatible with restrictionsใช้งานร่วมกันได้แต่มีข้อจำกัด

กล้องวิดีโอระดับมืออาชีพ

pagetop