SONY

SAL50M28

SAL50M28
ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้

สินค้าบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

เลือกรุ่น

A-mount

Fully compatibleใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์Compatible with restrictionsใช้งานร่วมกันได้แต่มีข้อจำกัด

DSLR-


ILCA-


SLT-

E-mount

* ต้องมีอะแดปเตอร์เมาท์ เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการใช้เพื่อตรวจสอบรายละเอียด
Fully compatibleใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์Compatible with restrictionsใช้งานร่วมกันได้แต่มีข้อจำกัด

ILCE-


NEX-


กล้องสไตล์เลนส์


กล้องถ่ายทำ Vlog


NEX-VG

E-mount

* ต้องมีอะแดปเตอร์เมาท์ เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการใช้เพื่อตรวจสอบรายละเอียด
Fully compatibleใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์Compatible with restrictionsใช้งานร่วมกันได้แต่มีข้อจำกัด

กล้องวิดีโอระดับมืออาชีพ

pagetop