loading Now Loading..

SONY

SEL70200GM

SEL70200GM
ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้

เลือกรุ่น

E-mount

Fully compatibleใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์Compatible with restrictionsใช้งานร่วมกันได้แต่มีข้อจำกัด

ILCE-


NEX-


กล้องสไตล์เลนส์


NEX-VG

E-mount

Fully compatibleใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์Compatible with restrictionsใช้งานร่วมกันได้แต่มีข้อจำกัด

กล้องระดับมืออาชีพ