• Handledningar
ZV-1

Lär dig olika praktiska funktioner, användningssätt och inställningsexempel. Se handledningarna när du ställer in kameran.

Kamerafunktioner och anvisningar

Skärpeinställning (för stillbildstagning)Inställning av skärpan på en persons ansikte eller ögon

[St. in ansik./öga AF], [Ögon-AF], [Välja hög/vänst öga]


Inställning av skärpan på ett djuröga

[St. in ansik./öga AF], [Ögon-AF]

Tagningsläge

Ändring av exponeringsläget

MODE (läge)-knapp

ISO

Zoom

Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen

[Klarbildszoom], [Digital zoom]

Inspelning av videobloggar

Intervalltagning

Hur man skapar en intervallfilm

[Intervalltagnfunk.], [Sammanställ intervallfilmen]

Självporträtt

Funktioner som går att styra med pekmanövrer

Filminspelning

Observera: Bilderna på denna webbsida används bara som exempel. De är inte riktiga bilder som faktiskt tagits med den här kameran.