För att ansluta kameran till datorn

Stabilisera kameran vid fjärrstyrd tagning genom att använda stativ eller på något annat sätt, och anslut sedan kameran till datorn.
Anslutnings- och inställningsätten varierar beroende på modellen.

Om du använder ILCE-1

Det går att ansluta kameran via USB med hjälp av en USB-kabel, via en LAN-kabel, eller trådlöst via en Wi-Fi-anslutning.

 1. Utför följande inställning på kameran.

  • MENU → (Nätverk) → [Smrtp-ansl.funk] → [Smartphone-ansl.] → [Av]
  • MENU → (Nätverk) → [Överföra/Fjärr] → [Fjärrdatorfunktion] → [Fjärrdator] → [På]
 2. Välj bland följande alternativ för [Ansl.metod Fj.dator] på kameran.

  [USB]

  Anslut kameran till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln.

  [Trådb. LAN]

  Anslut kameran till datorn med hjälp av en vanlig LAN-kabel som finns i handeln. Efter anslutningen måste kameran paras ihop med datorn.

  1. Anslut kameran till datorn eller navet via en LAN-kabel.
  2. Välj [Fjärrdatorfunktion] → [Parkoppla] för att para ihop kameran med Remote-applikationen.
   Ställ in punkten [Anslut utan ihopkop.] på [Möjlig] för att ansluta utan hopparning.

  [Wi-Fi direkt]

  Anslut kameran och datorn via Wi-Fi utan att gå via en åtkomstpunkt.

  1. Välj [Fjärrdatorfunktion] → [Wi-Fi direktinfo] för att visa en SSID-kod och ett lösenord på kameran.
  2. Anslut till kameran via Wi-Fi från datorn med hjälp av SSID-koden och lösenordet som visas.

  [Ans Wi-Fi-åkpkt]

  Anslut kameran och datorn via Wi-Fi via en åtkomstpunkt. Kameran och datorn måste paras ihop.

  1. Välj (Nätverk) → [Wi-Fi] → [Enkel åtkomstpunktregistrering] eller [Manuell åtkomstpunktregistrering] för att ansluta kameran och datorn till samma åtkomstpunkt.
  2. Välj [Fjärrdatorfunktion] → [Parkoppla] för att para ihop kameran med Remote-applikationen.
   Ställ in punkten [Anslut utan ihopkop.] på [Möjlig] för att ansluta utan hopparning.
 3. Starta Remote på datorn.

 4. Välj kameran som ska användas för fjärrstyrd tagning genom att dubbelklicka på den i fönstret för val av enhet.

  enhetsvalfönster

Om du använder ILCE-7SM3, ILME-FX3

Det går att ansluta kameran via USB med hjälp av en USB-kabel eller trådlöst via Wi-Fi.

 1. Utför följande inställning på kameran.

  • MENU → (Nätverk) → [Överföra/Fjärr] → [Ktrl m smartphone] → [Ktrl m smartphone] → [Av]
  • MENU → (Nätverk) → [Överföra/Fjärr] → [Fjärrdatorfunktion] → [Fjärrdator] → [På]
 2. Välj bland följande alternativ för [Ansl.metod Fj.dator] på kameran.

  [USB]

  Anslut kameran till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln.

  [Wi-Fi direkt]

  Anslut kameran och datorn via Wi-Fi utan att gå via en åtkomstpunkt.

  1. Välj [Fjärrdatorfunktion] → [Wi-Fi direktinfo] för att visa en SSID-kod och ett lösenord på kameran.
  2. Anslut till kameran via Wi-Fi från datorn med hjälp av SSID-koden och lösenordet som visas.

  [Ans Wi-Fi-åkpkt]

  Anslut kameran och datorn via Wi-Fi via en åtkomstpunkt. Kameran och datorn måste paras ihop.

  1. Välj (Nätverk) → [Wi-Fi] → [Enkel åtkomstpunktregistrering] eller [Manuell åtkomstpunktregistrering] för att ansluta kameran och datorn till samma åtkomstpunkt.
  2. Välj [Fjärrdatorfunktion] → [Parkoppla] för att para ihop kameran med Remote-applikationen.
 3. Starta Remote på datorn.

 4. Välj kameran som ska användas för fjärrstyrd tagning genom att dubbelklicka på den i fönstret för val av enhet.

  enhetsvalfönster

Om du använder ILCE-9M2/7RM4A/7RM4/7C

Det går att ansluta kameran via USB med hjälp av en USB-kabel, via en LAN-kabel*, eller trådlöst via en Wi-Fi-anslutning.
* Apparater som stöds : ILCE-9M2

 1. Utför följande inställning på kameran.

  • MENU → (Nätverk) → [Ktrl m smartphone] → [Ktrl m smartphone] → [Av]
  • MENU → (Nätverk) → [Fjärrdatorfunktion] → [Fjärrdator] → [På]
 2. Välj bland följande alternativ för [Ansl.metod Fj.dator] på kameran.

  [USB]

  Anslut kameran till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln.

  [Trådb. LAN] (gäller endast ILCE-9M2)

  Anslut kameran till datorn med hjälp av en vanlig LAN-kabel som finns i handeln. Efter anslutningen måste kameran paras ihop med datorn.

  1. Anslut kameran till datorn eller navet via en LAN-kabel.
  2. Välj [Fjärrdatorfunktion] → [Parkoppla] för att para ihop kameran med Remote-applikationen.
   Om kameran har funktionen [Anslut utan ihopkop.] så ställ in den på [Möjlig] för att ansluta utan hopparning.

  [Wi-Fi direkt]

  Anslut kameran och datorn via Wi-Fi utan att gå via en åtkomstpunkt.

  1. Välj [Fjärrdatorfunktion] → [Wi-Fi direktinfo] för att visa en SSID-kod och ett lösenord på kameran.
  2. Anslut till kameran via Wi-Fi från datorn med hjälp av SSID-koden och lösenordet som visas.

  [Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkt]

  Anslut kameran och datorn via Wi-Fi via en åtkomstpunkt. Kameran och datorn måste paras ihop.

  1. Välj (Nätverk) → [Wi-Fi-inställningar] → [Enkel åtkomstpunktregistrering] eller [Manuell åtkomstpunktregistrering] för att ansluta kameran och datorn till samma åtkomstpunkt.
  2. Välj [Fjärrdatorfunktion] → [Parkoppla] för att para ihop kameran med Remote-applikationen.
   Om kameran har funktionen [Anslut utan ihopkop.] så ställ in den på [Möjlig] för att ansluta utan hopparning.
 3. Starta Remote på datorn.

 4. Välj kameran som ska användas för fjärrstyrd tagning genom att dubbelklicka på den i fönstret för val av enhet.

  enhetsvalfönster

Om du använder ILCE-7M4

Det går att ansluta kameran via USB med hjälp av en USB-kabel eller trådlöst via Wi-Fi.
Kontrollera först att kameran inte är ansluten till en smartphone.

 1. Utför följande inställning på kameran.

  • MENU → (Nätverk)→[Överföra/Fjärr]→[Fjärrdatorfunktion]→[Fjärrdator]→[På]
 2. Välj bland följande alternativ för [Ansl.metod Fj.dator] på kameran.

  [USB]

  Anslut kameran till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln.

  [Wi-Fi direkt]

  Anslut kameran och datorn via Wi-Fi utan att gå via en åtkomstpunkt.

  1. Välj [Fjärrdatorfunktion] → [Wi-Fi direktinfo] för att visa en SSID-kod och ett lösenord på kameran.
  2. Anslut till kameran via Wi-Fi från datorn med hjälp av SSID-koden och lösenordet som visas.

  [Ans Wi-Fi-åkpkt]

  Anslut kameran och datorn via Wi-Fi via en åtkomstpunkt. Kameran och datorn måste paras ihop.

  1. Välj (Nätverk) → [Wi-Fi] → [Enkel åtkomstpunktregistrering] eller [Manuell åtkomstpunktregistrering] för att ansluta kameran och datorn till samma åtkomstpunkt.
  2. Välj [Fjärrdatorfunktion] → [Parkoppla] för att para ihop kameran med Remote-applikationen.
 3. Starta Remote på datorn.

 4. Välj kameran som ska användas för fjärrstyrd tagning genom att dubbelklicka på den i fönstret för val av enhet.

  enhetsvalfönster

Om du använder ZV-E10

Det går att ansluta kameran via USB med hjälp av en USB-kabel eller trådlöst via Wi-Fi.

 1. Utför följande inställning på kameran.

  • MENU → (Nätverk) → [Smartphone-ansl.] → [Smartphone-ansl.] → [Av]
  • MENU → (Nätverk) → [Fjärrdatorfunktion] → [Fjärrdator] → [På]
 2. Välj bland följande alternativ för [Ansl.metod Fj.dator] på kameran.

  [USB]

  Anslut kameran till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln.

  [Wi-Fi direkt]

  Anslut kameran och datorn via Wi-Fi utan att gå via en åtkomstpunkt.

  1. Välj [Fjärrdatorfunktion] → [Wi-Fi direktinfo] för att visa en SSID-kod och ett lösenord på kameran.
  2. Anslut till kameran via Wi-Fi från datorn med hjälp av SSID-koden och lösenordet som visas.

  [Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkt]

  Anslut kameran och datorn via Wi-Fi via en åtkomstpunkt. Kameran och datorn måste paras ihop.

  1. Välj (Nätverk) → [Wi-Fi-inställningar] → [Enkel åtkomstpunktregistrering] eller [Manuell åtkomstpunktregistrering] för att ansluta kameran och datorn till samma åtkomstpunkt.
  2. Välj [Fjärrdatorfunktion] → [Parkoppla] för att para ihop kameran med Remote-applikationen.
 3. Starta Remote på datorn.

 4. Välj kameran som ska användas för fjärrstyrd tagning genom att dubbelklicka på den i fönstret för val av enhet.

  enhetsvalfönster

Om du använder ZV-1

Det går att ansluta kameran via USB med hjälp av en USB-kabel.

 1. Utför följande inställning med hjälp av MENU-funktionen på kameran.

  • MENU → (Nätverk) → [Ktrl m Smartphone] → [Ktrl m. smartphone] → [Av]
  • MENU → (Nätverk) → [Fjärrdatorfunktion] → [Fjärrdator] → [På]
 2. Anslut kameran till datorn via en USB-kabel.

  Ansluter... ” visas på skärmen på kameran.

 3. Starta Remote på datorn.

 4. Välj kameran som ska användas för fjärrstyrd tagning genom att dubbelklicka på den i fönstret för val av enhet.

  enhetsvalfönster

Om du använder någon annan kamera

Det går att ansluta kameran via USB med hjälp av en USB-kabel.
* Vilka punkter som visas kan variera beroende på kameran.

 1. Utför följande inställning med hjälp av MENU-funktionen på kameran.

  • MENU → (Nätverk) / (Trådlös) → [Ktrl m Smartphone] → [Ktrl m. smartphone] → [Av]
  • MENU → (Installation) → [USB-anslutning] → [Fjärrdator]
 2. Anslut kameran till datorn via en USB-kabel.

  Ansluter... ” visas på skärmen på kameran.

 3. Starta Remote på datorn.

 4. Välj kameran som ska användas för fjärrstyrd tagning genom att dubbelklicka på den i fönstret för val av enhet.

  enhetsvalfönster

Innehållsförteckning