Spara bildbearbetningsinställningar och använda dem för en annan bild eller flera bilder på en gång

Det går att spara inställningar för bildbehandling i Edit-läget. Sparade inställningar går sedan att använda för andra bilder.

Spara inställningar för bildbehandling

 1. Visa en bild med bildbehandlingsinställningar i Edit-läget.

 2. Välj [Bildbehandlingsinställningar] – [Spara] på [Redigera]-menyn.

  Ett fönster tänds för att spara inställningarna.

  Spara
 3. Mata in ett namn för inställningarna under [Filnamn] och välj sedan [Spara].

  Inställningarna lagras i mappen [Settings] under angivet namn. Det går även att ändra destinationsmappen.

  Tips

  • Det går även att använda bildbehandlingsinställningar för ytterligare bilder utan att spara inställningarna. Visa en justerad bild och välj sedan [Bildbehandlingsinställningar] – [Kopiera] på [Redigera]-menyn. Visa därefter en annan en bild, och välj [Bildbehandlingsinställningar] – [Klistra in] på [Redigera]-menyn. De kopierade bildbehandlingsinställningarna gäller nu även för den andra bilden.

Använda bildbearbetningsinställningar för en annan bild eller flera bilder på en gång

Använda bildbearbetningsinställningar för en annan bild eller flera bilder på en gång i Viewer

 1. Välj en eller flera bilder i Viewer som du vill använda bildbearbetningsinställningarna för.

 2. Tryck på Export-knappen, eller välj [Utdata] på [Fil]-menyn.

 3. Välj [Tillämpa de valda bildbearbetningsinställningarna på varje RAW-fil] och välj bildbearbetningsinställningarna som du har sparat.

Använda bildbearbetningsinställningar för en annan bild eller flera bilder på en gång i Edit

 1. Visa en bild i Edit-läget.

 2. Välj [Bildbehandlingsinställningar] – [Ladda och tillämpa inställningar] på [Redigera]-menyn.

  Ett fönster tänds för att välja inställningar. Sparade inställningar visas i listan.

 3. Välj önskad inställning, och välj [Öppna].

  Inställningen laddas in och används för bilden.

Innehållsförteckning